QR - Paaltje 3

We volgen deze grasstrook verder en zien verschillende boomsoorten elkaar afwisselen. Bemerk dat dit een schraal gazon is: al decennialang onbemest en onderhevig aan een maaibeheer met afvoer van het maaisel. Dit verhoogt de diversiteit en biedt groeikansen aan een (kleur)rijke flora met hier o.a. de felgeel gekleurde Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Margriet (Leucanthemum vulgare) en Duizendblad (Achillea millefolium).

Ruwe berk

Ruwe berk
Betula pendula: het groepje berken hier leeft niet alleen samen met verschillende soorten ectomycorrhizazwammen maar heeft ook veel soorten lichenen op zijn schors. (Foto: Wouter Van Landuyt)

Duizendblad

Duizendblad
Achillea millefolium behoort tot de composietenfamilie en bloeit van juni tot eerder laat in de herfst. (Foto: Wouter Van Landuyt)

Ectomycorrhizazwammen zijn ook gebaat bij deze schrale toestand, want veel soorten verdragen geen stikstofaanrijking. Dit groepje berken (Ruwe berk, Betula pendula) groeit samen met soorten als Gewone berkenboleet (Leccinum scabrum), Rode boleet (Xerocomus rubellus), Vergelende russula (Russula puellaris), Vliegenzwam (Amanita muscaria), Pantermaniet (Amanita pantherina), ...

Gewone berkenboleet

Gewone berkenboleet
Leccinum scabrum groeit bij berk en behoort tot de groep van de Ruigsteelboleten (genus Leccinum) met gekleurde schubben op de vrij lange en slanke stelen. (Foto: Peter Verstraeten)

Vergelende russula

Vergelende russula
Russula puellaris verkleurt bij ouderdom of bij aanraken langzaam geel. (Foto: Mieke Verbeken)

De schors van berk is relatief zuur en dat vertaalt zich opnieuw in een rijke gemeenschap aan boombewonende lichenen. Merk op de derde berk een zeer grote oppervlakte aan Groen boomschildmos (Flavoparmelia soredians). Die heeft dezelfde lichtgroene kleur als Bosschildmos, maar is heel korrelig doordat er volop aan aseksuele voortplanting wordt gedaan: de fijnmelige korreltjes zijn de zogenaamde sorediën: pakketjes van een kluwentje zwamdraden met daarin algcellen die de wereld worden ingestuurd. De sorediën worden gevormd in soralen (aseksuele voortplantingsstructuurtjes). Met KOH kleurt het witte merg van dit korstmos rood, een belangrijk verschil met Bosschildmos.

Panteramaniet

Panteramaniet
Naast Vliegenzwam vind je in deze strook ook andere amanieten, zoals deze zeer giftige Amanita pantherina. (Foto: Peter Verstraeten)

Groen boomschildmos

Groen boomschildmos
Flavoparmelia soredians is zeer goed vertegenwoordigd op één van deze berken. (Foto: Mieke Verbeken)

Op deze berken groeit ook het zeldzame Lindeschildmos (Parmelina tiliacea), dat je herkent aan zijn witgrijze bladvormige lichaam. Van een verwarrende naam gesproken: de soort groeit niet enkel op linde, maar ook op eik, populier, beuk, wilg en hier dus op berk. En het is uiteraard geen mos, maar een korstmos!

Lindeschildmos

Lindeschildmos
Parmelina tiliacea is een zeldzame soort die niet altijd op linde groeit, maar ook op berk. (Foto: Mieke Verbeken)