Satelliettuin

De Belgische Hydrangeavereniging — Hydrangeum vzw — beheert een verzameling van ongeveer 600 botanische soorten en cultivars van het plantengeslacht Hydrangea. De vzw bevordert de teeltkundige en botanische kennis van deze planten.

Als satelliettuin ondersteunt zij de Plantentuin door het opkweken van hydrangea’s uit zaad. Dat gebeurt volgens de regels van “Access and Benefit Sharing”. Van de volgroeide planten worden nadien exemplaren overgedragen aan de Plantentuin. Andere exemplaren worden opgenomen in de eigen verzameling, die openstaat voor wetenschappelijk onderzoek.

Een deel van de verzameling, goed voor 155 verschillende exemplaren, is aangeplant in een kijktuin van 1 000 m². Bezoekers kunnen er terecht met al hun vragen over de teelt, de verzorging en de beschikbaarheid van hydrangea’s. De kijktuin is ’s zomers 4 maal open. Rondleidingen kunnen op aanvraag.

 

Hydrangeum vzw, Veldekensstraat 40, 9070 Destelbergen, België
Tel. & fax: +32-(0)9-355 71 83  —  E-mail: info@hydrangeum.be