Logistieke diensten

Decanaat

Het decanaat is het administratieve secretariaat van de faculteit. Het decanaat staat onder meer in voor de voorbereiding en opvolging van vergaderingen van de faculteitsraden.

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is het centraal aanspreekpunt voor alle aspecten met betrekking tot het onderwijs.

Pc-knooppunt

Het pc-knooppunt stelt pc's ter beschikking aan studenten en personeelsleden. Dit voor zowel het geven van lessen als voor vrij gebruik.

Faculteitsbibliotheek Wetenschappen

De faculteitsbibliotheek wetenschappen is het aanspreekpunt voor wetenschappelijke informatie binnen de faculteit.

Facultaire Werkplaats

De werkplaats ontwerpt en bouwt unieke toestellen of accessoires voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast herstelt zij en doet aanpassingen aan allerhande labo-apparatuur op het gebied van elektronica, glas en mechanica.