Faculteitsraad

Facultaire nieuwsbrieven

Consulteer hier de beslissingen en mededelingen uit de faculteitsraden.

Planning faculteitsraden 2023-2024

Woensdag 11 oktober 2023 - woensdag 15 november 2023 (GEANNULEERD) - woensdag 13 december 2023 - dinsdag 23 januari 2024 - dinsdag 20 februari 2024 - woensdag 20 maart 2024 - woensdag 24 april 2024 - woensdag 22 mei 2024 - dinsdag 18 juni 2024 - dinsdag 20 augustus 2024 - woensdag 18 september 2024

Voorbereidingen en verslagen

De voorbereidingen (zonder bijlagen en vertrouwelijke agendapunten) zijn (zolang het verslag niet goedgekeurd is) beschikbaar voor de personeelsleden van de faculteit via https://sharepoint.ugent.be/teams/WE_faculteitsraad/Meetings. In de map van de betreffende vergadering staat er een pdf 'allinone'.  Conform de aangescherpte adviezen rond vertrouwelijkheid en openbaarheid van documenten worden agendapunten die betrekking hebben op aanstellingen van ZAP-leden niet meer openbaar opgenomen in de ‘allinone’. De informatie wordt openbaar gesteld via documentenbeheer van zodra het universiteitsbestuur haar beslissing in de procedure genomen heeft. 

De goedgekeurde verslagen (inclusief bijlagen) zijn beschikbaar voor de personeelsleden van de faculteit via documentenbeheer:

    Samenstelling 2023-2024

    PRO MEMORIE: Facultair bestuur 2023-2024: Isabel Van Driessche (decaan), Peter Dawyndt (academisch secretaris), Dominique Adriaens (onderwijsdirecteur), Veerle Cnudde, Didar Dobur.