Cursuscruisen

Wat is cursuscruisen?

Wil jij of willen enkele leerlingen van je klas komen proeven van enkele lessen op universitair niveau? De Universiteit Gent biedt je die mogelijkheid!

Er wordt een lessenpakket samengesteld voor jou of je volgt een bachelorstudent van de faculteit Wetenschappen doorheen zijn lesdag. Wanneer en hoe lang bepaal je zelf. 

Deze service is uniek in Vlaanderen. Aan de faculteit Wetenschappen kan je komen cursuscruisen in de opleidingen Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde, Informatica, Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie, en Geografie & Geomatica.

Op welke dagen?

In principe kan je elke dag langskomen om te cruisen: deze service werkt immers niet met vaste open-lesweken.

Hoe inschrijven?

Voor de opleidingen

  • Biologie
  • Biochemie en Biotechnologie
  • Fysica & Sterrenkunde

  • Wiskunde
  • Informatica

  • Chemie
  • Geologie
  • Geografie & Geomatica

contacteer de trajectbegeleider.

Historiek

Het cursuscruisen werd in 2008 geïntroduceerd in de opleiding Wiskunde, waar het door student Bert Seghers gecoördineerd werd. De wiskundigen haalden het idee bij Nederlandse universiteiten, waar dit systeem van meelopers ingeburgerd is. De term cursuscruisen werd bedacht door Prof. Hendrik Van Maldeghem, toenmalig voorzitter van de opleiding wiskunde.

Sinds 2010 werd de service uitgebreid naar alle richtingen van de Faculteit Wetenschappen.