Vakantiecursussen - Faculteit Wetenschappen

De vakantiecursus chemie richt zich tot studenten die geen wetenschappelijke richting gevolgd hebben in het secundair onderwijs, of anders gezegd, voor studenten die wekelijks één uur chemie of twee uur natuurwetenschappen hebben gehad.

Studenten die uit een wetenschappelijke richting komen en toch hun chemische kennis willen bijwerken in de vakantie kunnen zich inschrijven voor het online zelfstudiepakket van de vakantiecursus chemie (zie verder bij inschrijven).

Enkel studenten die aan UGent ingeschreven zijn voor één van de onderstaande bacheloropleidingen kunnen de vakantiecursus chemie volgen of het online pakket aanvragen:

 • Faculteit Wetenschappen: bachelor biochemie en biotechnologie, bachelor biologie, bachelor chemie, bachelor geografie en geomatica, bachelor geologie
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: bachelor/schakel revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, bachelor/schakel logopedische en audiologische wetenschappen, bachelor/verkorte bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, bachelor biomedische wetenschappen
 • Faculteit Diergeneeskunde: bachelor diergeneeskunde
 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: bachelor farmaceutische wetenschappen

Inhoud

De cursus biedt een aanvulling van de leerstof chemie uit het secundair onderwijs, zodanig dat je vlotter van start kan gaan in het eerste jaar van jouw gekozen bacheloropleiding.

De basisleerstof die zal behandeld worden omvat o.a. atoombouw, chemische bindingen, naamgeving, rekenen met atomen, moleculen en ionen, oplossingen, stoichiometrie, het chemisch evenwicht en zuren en basen.

Praktische info

De vakantiecursus zal doorgaan via online lessen van maandag 31 augustus 2020 tot en met vrijdag 4 september 2020 telkens van 9u tot 12u (theorie) en van 13u tot 15u (oefeningen). Voor de oefeningen wordt in kleine groepen gewerkt, de exacte planning wordt later nog meegedeeld. De cursusnota’s zullen online te downloaden zijn. Verdere informatie ontvang je via e-mail (op 27/28 augustus) als je bent ingeschreven.

Inschrijven:

 • Inschrijven voor de online-lessen: voor studenten die uit een niet-wetenschappelijke richting komen (1u chemie of 2u natuurwetenschappen)

De inschrijving start vanaf 10 augustus  2020 en loopt tot en met 26 augustus 2020. Om in te schrijven klikt u op de volgende link (! wordt pas geactiveerd van zodra de inschrijvingsperiode start): Inschrijven voor de vakantiecursus Chemie .

 • Inschrijven voor het zelfstudiepakket: voor studenten die uit een wetenschappelijke richting komen (2 of meer uur chemie)

De inschrijving start vanaf 10 augustus 2020 en loopt tot en met 14 september 2020. Om in te schrijven klikt u op de volgende link (! wordt pas geactiveerd van zodra de inschrijvingsperiode start): Inschrijven voor het zelfstudiepakket .

Kostprijs: Gratis

Bijkomende inlichtingen:

Voor meer info kan je terecht bij de studiebegeleider van jouw faculteit:
Diergeneeskunde: Tamara Geirnaert, Monitoraat.di@UGent.be  
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen: Ellen Gyssels, Ellen.Gyssels@UGent.be
Wetenschappen en Farmaceutische Wetenschappen: Karen Saerens, Karen.Saerens@UGent.be

Vakantiecursus Wiskunde voor opleidingen Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde en Informatica

In vijf dagen wordt de relevante leerstof wiskunde van het middelbaar onderwijs (minstens 6 uur wiskunde) doorlopen. Elk onderwerp omvat een opfrissing van de theoretische resultaten en oefeningen die opklimmen van ‘routine’ tot ‘uitdaging’. Na afloop kan je, indien je dat wenst, deelnemen aan een elektronische zelftest.

Inhoud

 • Verzamelingenleer en logica
 • Combinatoriek
 • Elementaire algebra
 • Matrices en determinanten
 • Stelsels van vergelijkingen
 • Goniometrie
 • Vlakke analytische meetkunde
 • Ongelijkheden
 • Complexe getallen
 • Limieten, afgeleiden, functies
 • Integralen
 • Elementaire meetkunde

Praktische info

Wanneer? Van maandag 7 september 2020 tot en met vrijdag 11 september 2020, van 8.30u tot 12.45u en van 14.30u tot 17.15u

Waar? Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent - Gebouw S25 - Auditorium Emmy Noether

Studiemateriaal: er is een syllabus ter beschikking

Voorwaarde: Enkel toegankelijk voor studenten ingeschreven aan de Universiteit Gent.

Inschrijven: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/vakantiecursuswiskunde

Verdere inlichtingen:.

Vakantiecursus Wiskunde voor opleidingen Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie en Geografie & Geomatica

Deze vakantiecursus is bedoeld als opfrissing van een aantal basistechnieken die aan bod kwamen in richtingen met 4 uur wiskunde in het middelbaar onderwijs. De cursus is opgebouwd uit modules over verschillende onderwerpen. Per module wordt een korte herhaling van de theorie gegeven, komen een aantal uitgewerkte voorbeelden aan bod en is er een reeks oefeningen.

De cursustekst stelt je in staat om (eventueel zelfstandig) de nodige achtergrondkennis te verwerven. Naast de oefeningen die in de tekst zijn opgenomen, worden ook een aantal toetsen aangeboden via het elektronische leerplatform Usolv-IT.

Inhoud

 • Rekenkunde: rekenregels voor breuken en machten, volgorde van de bewerkingen, absolute waarde
 • Algebra: ontbinden in factoren, oplossen vergelijkingen en ongelijkheden, rationale functies, stelsels van lineaire vergelijkingen)
 • Meetkunde: meetkundige figuren, congruentie, vectoren, vergelijking van een rechte) Goniometrie (goniometrische getallen, betrekkingen tussen goniometrische getallen, driehoeksmeetkunde
 • Limieten: definities, rekenregels
 • Afgeleiden: definities, meetkundige betekenis, rekenregels
 • Integralen: onbepaalde integraal (definitie, rekenregels, substitutiemethode), bepaalde integraal (definitie, meetkundige betekenis, rekenregels)
 • Functieonderzoek: domein en beeld van een functie, symmetrieën, asymptoten, gebruik van eerste en tweede afgeleide

Praktische info

Wanneer? Van maandag 7 september 2020 tot en met donderdag 17 september 2020, van 8u30 tot 12u45 en van 14u30 tot 17u15

Groepsindeling? Voormiddag met 3 lesblokken: studenten met 3-4 uur wiskunde SO laatste jaar; namiddag met 2 lesblokken: studenten met 6 uur wiskunde of meer. Heb je 5 uur wiskunde gehad, dan kan je aangeven (via in welke groep je wenst deel te nemen). De inhoud van de 5 uur wiskunde kan immers sterk verschillen al naargelang de school; belangrijk zijn ook de behaalde resultaten.

Waar? Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent - Gebouw S2 - Auditorium 1ste verdieping

Studiemateriaal: er is een syllabus ter beschikking

Voorwaarde: Enkel toegankelijk voor studenten ingeschreven aan de Faculteit Wetenschappen

Inschrijven: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/vakwiscbbgg

Verdere inlichtingen: