Proclamatie Wetenschappen 2019

De faculteit Wetenschappen is heel divers. Ze is bezig met de studie van het allerkleinste en het allergrootste in het universum, met levende en niet-levende materie, met kennisvragen op het meest fundamentele niveau en hoogtechnologische toepassingen. Deze diversiteit weerspiegelt zich in de kerntaken van de faculteit:

Dit kan heel specifiek en gespecialiseerd zijn, bv. adviezen aan overheid en instellingen, analyses op aanvraag, ontwikkeling van materialen en technieken voor industriële partners. De contacten hiervoor verlopen rechtstreeks via de onderzoeksgroepen.

'Wetenschap voor iedereen' wordt uitgedragen door verschillende activiteiten voor het brede publiek, scholen, ...

 

 

Klik op de foto voor meer informatie


Click on the image for more information

The Andromeda Galaxy in infrared and X-rays

3D modelling of heritage (Yar City, China)

3D rendering van een hoge-resolutie CT scan van een houtmuis

 

Evolution of plant genomes: a tale of duplications

Transverse section through a green celery stalk

De CMS detector aan de LHC deeltjesversneller in CERN, Genève

Elektronenmicroscopische opname van een macrofaag die een longblaasje aftast op zoek naar vreemde indringers.

De methode van Newton-Raphson
the Newton-Raphson method

Marine Biology

Het mineraal serpentijn door een petrografische microscoop

Combined morphological and elemental information on the organism Daphnia magna