Activiteiten werkjaar 2018

22/11/2018 - Lezing: Op zoek naar de oudste tempel van Egypte

Wetenschappelijke lezing, door Prof. dr. M. De Dapper - professor Human Geography

Hoe geomorfologie kan helpen bij archeologisch onderzoek in Egypte!

Interessante links:

Heliopolis project

14/11/2018 - Geo-lessen-markt

i.s.m. Vakgroep Geografie en Vakgroep Geologie - Campus Sterre, gebouw S8

Die namiddag stelden de vakgroepen hun onderzoeken en materialen voor, telkens met link naar de lespraktijk (leerplangericht). Een ideale gelegenheid om te leren wat de vakgroepen doen en wat leerkrachten daarvan kunnen gebruiken in hun lessen aardrijkskunde.

20/10/2018 - Excursie: Doornik - Villeneuve d’Ascq - Roubaix: een doorsnede van de westhoek van Wallonië door de Hauts-de-France

Geografische excursie o.l.v. em. Prof. dr. Marc Antrop, Prof. dr. Veerle Van Eetvelde en Msc. Trees Ongena

Doornik was eens de hoofdstad van het Frankische koninkrijk, nu een grensstad met UNESCO werelderfgoed. Villeneuve-d’Ascq was een van de eerste villes nouvelles en nu een nieuw centrum van wetenschappelijke innovatie en cultuur. Roubaix was een van de belangrijkste textielsteden van het Middeleeuwse Vlaanderen en kende een sterke groei tot in de eerste helft van de twintigste eeuw, die vanaf 1970 bruusk tot stilstand kwam. De drie steden liggen in de Métropole Européenne de Lille, dat het zwaartepunt vormt van de nieuwe regio Hauts-de-France.

Interessante links:

Région Hauts-de-France

13/09/2018 - VGG ZomerBBQ

Zevende VGG-ZomerBBQ voor de afgestudeerden van de opleiding Geografie de opleiding Geomatica & Landmeetkunde.

9/06/2018 - Geografische en archeologische excursie naar het Provinciaal Archeologisch Museum te Velzeke

Prof. em. dr. Hugo Thoen gidste en bracht ons een boeiend archeologisch, historisch en geografisch verhaal in het PAM te Velzeke.

Interessante links:

10/03/2018 - Geo-happening

Deze happening op campus Sterre werd georganiseerd door de Vakgroep Geografie in samenwerking met de alumnivereniging VGG en de studentenvereniging Geografica. In de namiddag stonden tal van geografische activiteiten op het programma, met o.m. de voorstelling van de nieuwste technieken en studies die momenteel aan de vakgroep worden uitgevoerd. Een greep uit de lezingen:

 • Prof. Jan Nyssen: Interactie tussen landbouwers, wetenschap en beleid: het succesverhaal van het landherstel in het noorden van Ethiopië
 • Prof. Rudi Goossens: De resolutie vanuit de ruimte: we benaderen stilaan dievan luchtfoto’s
 • Prof. Alain De Wulf: Permanente monitoring van de strandmorfologie aan de Belgische kust, dmv huidige meettechnieken
 • Prof. Veerle Van Eetvelde: De opleiding Geografie in de 21ste eeuw
 • Prof. B. Derudder: De connectiviteit van steden in het kader van het Chinese ‘Belt and Road initiative'
 • Prof. Veerle Van Eetvelde: Gentse perspectieven op landschap. Landschapskunde als interdisciplinaire geografie
 • Prof. Nico Van de Weghe: GIS in beweging
 • Prof. Philippe De Maeyer: CartoGIS overzee
 • Prof. Philippe De Maeyer: De vakgroep Geografie anno 2018
 • lezingen gegeven door de sponsors MeetHet, Jan de Nul, Exellis
 • en stelden de doctorandi hun onderzoekswerk in België, China, Mongolië en Ethiopië voor in een postersessie.

Verder waren er ook tal van demo’s en workshops i.v.m. het lopende onderzoek, met o.m.:

 • fysische geografie d.m.v. Virtuele Realiteit
 • demo in verband met landschapskubus
 • verschillende 3D-toepassingen met een 3D-cinema
 • laserscanning met Kymco
 • integratie van landgebruik en mobiliteit.

Deze namiddag werd afgesloten in gebouw S5 met een gin-tonic bar (aangeboden door de firma Teccon) en aansluitend met een walking dinner. Voor wie nog voldoende energie had was er achteraf een afterparty in "The Zone" (Voskenslaan).