In de kijker

Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent hebben een proces ontwikkeld dat van gras een biobrandstof kan maken. Wordt Jommekes Grasmobiel werkelijkheid?

Lees meer