Word ingenieur of ingenieur-architect!
toekomst.jpg
Info voor studiekiezers
Nuttige links
Durf Ondernemen
Document acties

Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Emeritus professor Achiel Van Cauwenberghe ontvangen door Chinese president Jinping Xi

Emeritus professor Achiel Van Cauwenberghe werd begin juni ontvangen door de Chinese president Jinping Xi. Prof. Van Cauwenberghe is erevicerector van de Universiteit Gent en gewezen decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Hoewel hij al enige tijd met emeritaat is, is hij nog steeds zeer actief 'op het terein', dit onder meer als erevoorzitter van CAETS, de Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (Washington DC, USA). Het is vanuit die functie dat hij - als delegatieleider - werd ontvangen door president Xi. Prof. Van Cauwenberghe was samen met president Jinping aanwezig tijdens een plechtige zitting van de International Conference on Engineering Science and Technology. Hij werd tevens ontvangen door de Chinese Academy of Engineering, in Beijing en in Shanghai.