Onderzoek

Doctoreren

Publiceren

Ondersteuningskredieten

Facultair mobiliteitsfonds (FMF)

Doel Volgende deadline
Studieverblijven in het buitenland

25/08/2017

Verblijf buitenlandse onderzoekers

25/08/2017

Onderzoekssabbaticals voor ZAP-leden

25/08/2017

Congresdeelname Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Facultair onderzoeksfonds (FOF)

Doel Volgende deadline
Financiering uitrusting en apparatuur

13/12/2017

Financiering organisatie congressen 

25/08/2017

Uitzonderlijke personele overbruggingsfinanciering

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Voor deadlines verder in de toekomst zie dit overzicht.

 

Research Data Management

Dienstverlening

Onderzoeksethiek