Bachelorproef Campus Kortrijk

Tijdlijn 2023-2024

Tijdlijn bachelorproef bio-industriële wetenschappen 2023-2024

Studenten krijgen deze tijdlijn en bijhorende info bij aanvang van het academiejaar gecommuniceerd via Ufora.

1. Wat houdt de bachelorproef in?

Details omtrent de inhoud van de bachelorproef vind je in de studiefiche en het bijhorende compendium.

Het is de bedoeling dat de opdrachten naast een literatuuronderzoek tevens een beperkte praktijkgerichte activiteit omvatten (zie studiefiche).

De inhoudelijke coördinatie van de bachelorproef gebeurt op opleidingsniveau en valt onder de verantwoordelijkheid van de bachelorproefcoördinator. Bij de concrete uitvoering van het bachelorproef-proces zijn een aantal medelesgevers betrokken, terug te vinden in de studiefiche.

2. Wat wordt van je verwacht als promotor en tutor?

Ben je lesgever op campus Kortrijk, dan kom je in aanmerking als promotor.

Als begeleider van de bachelorproef ben je verantwoordelijk om:

3. Hoe wordt de bachelorproefjury samengesteld?

De jury wordt samengesteld uit:

  • de promotor
  • een jurylid (die lid is van het docententeam van de opleiding)
  • de verantwoordelijke lesgever
  • de aanwezige leden van het docententeam

De juryleden zijn aanwezig op de verdediging op maandag 24 juni of dinsdag 25 juni 2024.

4. Hoe en wanneer wordt de bachelorproef beoordeeld?

Data indienen en verdedigen

Bachelorproefrapport

Bachelorproefpresentatie

juryleden dienen het ingevuld beoordelingsformulier in uiterlijk op donderdag 20 juni 2024 uiterlijk om 17u!

De beoordeling is verdeel

De beoordeling is verdeeld over een aantal deelaspecten, terug te vinden in 'Beoordelingscriteria bachelorproef bio-industriële wetenschappen'.

Promotor:

Formulier permanente evaluatie door promotor

Formulier evaluatie geschreven werk door promotor

Jurylid: Formulier evaluatie geschreven werk door leescommissaris
Verantwoordelijk lesgever: Formulier toepassen theoretische achtergrond verantwoordelijke lesgever
Alle juryleden & docententeam: Formulier presentatie en verdediging

5. Wie is de bachelorproefcoördinator in 2023-2024?

Facultaire bachelorproefcoördinator: Prof. Diederik Rousseau