Blend@UGent al helemaal gewend? Collega’s delen hun ervaringen. Deel 4: klassieke taal in een modern jasje met Ilse De Vos

(06-02-2021) Tot code rood konden de oefenlessen Oudgrieks die Ilse De Vos geeft aan het eerste, tweede en derde jaar on campus doorgaan.

De laatste les on campus vond plaats op 28 oktober 2020, dat gaf Ilse en vooral de eerstejaars de kans om elkaar te leren kennen.  “Het zijn groepen van zo’n 20 studenten, dat is makkelijker coronaproof te organiseren. Het voordeel van een kleine opleiding te zijn (lacht).”

Drijvende kracht achter activerend leren

Ilse De Vos: “Vorig academiejaar, nog voor er corona was, zijn we met ons team gestart met activerend leren met ondersteuning van het ACTIVO-team. Alles wat online kan gebeuren, heb ik naar daar verhuisd, om de schaarse momenten dat de studenten bij mij in de klas zijn, ballastvrij te maken. In het online leerpad op Ufora staat hun voorbereiding helder omschreven, met duidelijke deadlines. Het resultaat? Ze komen heel geïnformeerd naar de oefensessie.” Ze geeft toe dat activerend leren bij eerstejaars in het begin wat trekken en sleuren is.

“Studenten durven in het begin geen vragen stellen aan mij of aan elkaar.Ilse_DeVos.jpg Maar ik dwing dat echt af, en na een paar weken merken ze de voordelen en zijn we vertrokken.” (Ilse De Vos)

Groepssfeer en zelfredzaamheid

De flipped classroom-aanpak zet in op groepssfeer en op zelfredzaamheid. Ilse De Vos: “Die twee aspecten hebben mijn coronasemester gered. De studenten hingen al goed aan elkaar en ze waren het gewend om zelfstandig te werken. Het was voor mij even niet mogelijk om online les te geven omdat ik zelf COVID-19 heb gehad. Ik had er letterlijk niet de adem voor. Toen heb ik een aantal weken volledig gedraaid op het discussieforum op Ufora en op de werkbundel. Dat is alleen maar goed gekomen omdat de studenten het al gewend waren.”

Plexischerm maakt samenwerken mogelijk

Op die positieve ervaring bouwde ze verder dit academiejaar. Maar het was allesbehalve evident om de klas zo in te delen, dat de samenwerking tussen studenten mogelijk blijft. “Ik heb er nachten van wakker gelegen hoe ik coronaproof kan lesgeven in een langgerekt lokaal. De tafels staan opgesteld in twee lange rijen. Er zitten telkens twee studenten tegenover elkaar aan twee verschillende tafels, met een plexischerm tussen."

Klasopstelling.jpg"Omdat de klas te langgerekt is, zien studenten achteraan me niet als ik vooraan les geef. Dus neem ik mijn whiteboard mee en geef tien minuten les aan een eiland van 4 studenten. Ondertussen is de rest aan het werk. De studenten werken per twee samen, achter het scherm. Het werkt wonderwel.” (Ilse De Vos)

Ze sluit elke les af met een kleine enquête, een exit ticket. Dat leidde al tot verrassende inzichten. “Een oefening waar studenten vroeger doodsangsten voor uit stonden, vinden ze nu erg leuk, gewoon door een andere aanpak. In plaats van ze een opgelegde tekst te laten vertalen naar het Oudgrieks, schrijven ze nu zelf een kettingverhaal. Uit de enquête bleek dat ze net deze oefening geweldig vinden (lacht).” De exit tickets zijn ook belangrijk in het kader van zelfredzaamheid. “Ik laat hen inschatten hoe goed ze het gedaan hebben, hoe ze zich hebben voorbereid, met welke oefeningen, ... Zo leren ze zichzelf inschatten en analyseren wat ze moeten veranderen.”

Geen taal leren zonder oefenen

Ilse De Vos: “Door veel samen te oefenen in de les, wordt snel zichtbaar waar de problemen zitten. Ik kan beter individuele studenten helpen en ik kan bijsturen voor de hele groep. De grootste meerwaarde van activerend leren voor mij is dat je ziet dat je een taal niet kan leren zonder te oefenen. Het online leerpad dwingt de studenten om voorbereid naar de les te komen. Anders kunnen ze gewoon niet mee. Ze hebben altijd het juiste materiaal mee en zitten helemaal in de juiste mindset. Het is veel efficiënter en aangenamer om zo les te geven.”

Gouden tips?

  • Volg opleidingen om te professionaliseren op het vlak van lesgeven. Ilse De Vos: “Ik haal veel inspiratie uit de lerarenopleiding die ik volg. Als student merk ik zelf wat werkt, en wat niet. In blended onderwijs zie ik allerlei goedbedoelde initiatieven van docenten passeren, die voor studenten niet zo tof zijn. Omdat het veel te veel is, en er structuur  en eenduidigheid ontbreekt. Soms is simpel en degelijk beter.”
  • Al gedacht aan co-teachen? Ilse De Vos doet het samen met een net gestarte collega. Voor haar is het een win-win. De collega wordt niet voor de leeuwen gegooid en door samen de groep te begeleiden is er meer tijd voor ondersteuning van de studenten.
  • Durf je kwetsbaar op te stellen tegenover collega’s om tips en ervaringen uit te wisselen. En ook tegenover studenten, door toe te geven dat je niet alles weet. Laat studenten zelf het antwoord op hun vraag opzoeken. ‘Don't teach, make them work’, is een quote die Ilse is bijgebleven uit de lerarenopleiding.

Levenslang leren, ook als onderwijsprofessional

Ilse De Vos geeft graag les, dat merk je aan elk creatief voorbeeld dat ze meegeeft om haar oefenlessen en online leerpaden zo interessant en effectief mogelijk te maken. Denk: leer je kleine zusje de juiste uitspraak van Oudgrieks aan. Dat het een pad is van trial and error geeft ze ruiterlijk toe. Daarom vindt ze transparant overleggen en ervaringen uitwisselen met collega’s zo cruciaal, zelfs als ze zich daarbij kwetsbaar opstelt. Die voortdurende kritische reflectie over de eigen onderwijspraktijk is een belangrijk element als lesgever om onderwijskwaliteit en kwaliteitsreflectie te stimuleren. Haar attitude als lesgever sluit helemaal aan bij Eigen Regie 2.0, dat streeft naar een systeem van continue kwaliteitszorg.

Lees hoe de UGent alle niveaus ondersteunt en doet samenwerken om die Eigen Regie 2.0 te realiseren.