Eigen Regie 2.0: Alumni als onmisbare bron van feedback over je opleiding: vier UGent’ers delen hun ervaring

(07-07-2021) De kwaliteit van ons onderwijs verbeteren is een werk van permanente adem. Kritisch reflecteren over de eigen onderwijspraktijk en kansen zien en grijpen om bij te sturen, is daarbij cruciaal.

Op welke manieren kan een opleiding de kwaliteit van het onderwijs versterken? Opleidingen zoeken vaak naar haalbare verbeteracties.

Enkele UGent’ers vertellen in deze reeks, die verschijnt in de personeelsnieuwsbrief, over wat zij deden in hun opleiding. Vandaag getuigen UGent’ers uit de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de faculteit Letteren en Wijsbegeerte hoe ze concreet rekening houden met de externe blik van alumni om hun opleiding te verbeteren.

Zelf nadenken over wat beter kan is belangrijk, maar input vanuit de praktijk is minstens even belangrijk. De input van externe stakeholders is daarbij onmisbaar. Professor Annelies Roggeman (voorzitter Opleidingscommissie master bedrijfseconomie: fiscaliteit) en professor Isabelle Verleyen (secretaris Opleidingscommissie) van de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit gingen actief aan de slag met de input van alumni bij de uitwerking van hun nieuw programmavoorstel. Bij de collega’s van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) maken alumni al decennialang een essentieel onderdeel uit van hun jaarlijkse sollicitatieseminarie.

De externe blik verruimenAnnelies Roggeman

Annelies Roggeman: “Enkele van onze gastdocenten die in de praktijk staan zijn lid van de Opleidingscommissie (OC), waardoor we al input uit het werkveld krijgen. Verder krijgen we die externe blik nog binnen via de alumnus die lid is van de OC.” Om die blik nog te verruimen, organiseerde de opleiding dit voorjaar voor het eerst een meet & greet tussen studenten en alumni met aansluitend een focusgesprek tussen docenten en alumni. 

Het waren de studenten die mee de aanzet vormden voor de meet & greet, aldus Annelies Roggeman. “Studenten gaven in bevragingen aan dat ze graag in contact willen komen met onze alumni om een beter zicht te krijgen op hun carrièremogelijkheden.”

De opleiding en het bedrijfsleven

Isabelle VerleyenIsabelle Verleyen: “Voor ons is het heel belangrijk dat studenten voeling hebben met de verwachtingen van mogelijke werkgevers. Het was interessant om tijdens de meet & greet te polsen bij onze alumni die al een aantal jaar in het bedrijfsleven staan in welke mate de opleiding aan die verwachtingen beantwoordt. Samen met input van andere stakeholders, nemen we de input van de alumni mee in de programmahervorming die we nu uitwerken. We wilden ook de puntjes waarop we minder en sterk scoorden in de opleidingsfeedback aftoetsen bij de alumni.”

Na het luik met de studenten volgde een focusgesprek tussen docenten en alumni over een aantal doelstellingen uit de monitor. “Tijdens het focusgesprek van de meet & greet polsten we naar mogelijke verbeteringen vanuit hun perspectief”, vertelt Annelies. De groep alumni werd trouwens niet lukraak samengesteld: “We hielden rekening met balans in gender, tijdstip van afstuderen en spreiding in type werkgever.”

Annelies en Isabelle zijn enthousiast over de feedback die de meet & greet opleverde. Annelies: “We worstelen bijvoorbeeld met vragen rond internationale fiscaliteit. Moeten we die inhoud uitbreiden of niet? Uit de opleidingsfeedback kwam dat minder tot uiting, maar bij de alumni bleek duidelijk dat het aandeel van internationale fiscaliteit op de werkvloer sterk aan belang wint.” 

Programmahervorming

Een volgende stap in het traject is verslag uitbrengen aan de opleidingscommissie. Isabelle: “Daarnaast starten we met acties formuleren in de opleidingsmonitor. Die acties zullen mee vertrekken van wat we geleerd hebben uit de input van de alumni.”

Voor herhaling vatbaar dus, vinden beiden. En een aanrader voor collega’s. Annelies: “Ik denk dat feedback van alumni voor elke opleiding relevant kan zijn. Niet alleen voor éénjarige ManaBa opleidingen als de onze.”

Sollicitatieseminarie

Ook aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte leggen ze hun oor te luisteren bij oud-studenten. Meer bepaald met het sollicitatieseminarie van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Zo’n 130 masterstudenten nemen in normale tijden deel aan een sollicitatiedriedaagse in residence.

Ondertussen al aan editie 27 toe, dit jaar voor het eerst online. Bezieler Stefaan Evenepoel was er al vanaf het prille begin bij en is nog altijdStefaan Evenepoel overtuigd van de meerwaarde: “We zijn er toen mee begonnen omdat we ervan uitgaan dat je niet louter diploma's aflevert, maar goed opgeleide mensen die overstappen naar de arbeidsmarkt. Door alumni uit diverse sectoren te laten getuigen over hun sollicitatieproces en hun actuele beroepsleven krijgen de studenten loopbaanopties aangereikt, waar ze zelf nog niet aan hadden gedacht. Het seminarie opent hun blik en versterkt hun zelfvertrouwen omdat er plots een wereld aan mogelijkheden opengaat.”

Contact met de beroepswereld

Het is ook een vorm van onderwijskwaliteitszorg, vindt Stefaan. “Dankzij het jaarlijkse seminarie houden we als opleiding contact met de beroepswereld. Het is een ideale manier om informatie te verzamelen over hoe de inhoud van jobs evolueert en wat studenten nodig hebben aan kennis en tools om in de arbeidsmarkt te stappen. Die informatie is een bron van inspiratie voor de invulling van het curriculum in het algemeen en specifieke vakken in het bijzonder.”

Beste van twee werelden

Christophe WybraekeDit jaar stond helemaal in het teken van de switch naar een ingekort online seminarie. Dat ging vlot, al kan het een echt ‘live’ event nooit vervangen, aldus hoofdlector professor Christophe Wybraeke, titularis van het opleidingsonderdeel werkveldervaring in de masterjaren. Christophe: “De volgende editie willen we het graag opnieuw fysiek organiseren, omdat we het sociale aspect zo belangrijk vinden. Het biedt studenten de kans om ervaringen uit te wisselen en vormt de afsluiter van onze drie masteropleidingen.”

Er vallen wel pluspunten mee te nemen naar volgend jaar. Die editie moet het beste van twee werelden verenigen. “We willen de sessies bijvoorbeeld opnieuw opnemen, omdat studenten ze kunnen herbekijken en zo meerdere oorspronkelijk simultane sessies meepikken.”

Het wordt de eerste editie zonder Stefaan Evenepoel aan het roer, als docent verantwoordelijk voor de sollicitatietraining. Volgend academiejaar breekt zijn emeritaat aan. Of hij nog ‘famous last words’ heeft om te delen?  “Het laatste jaar is een drukke periode voor de studenten dus vragen ze zich soms af of zo’n gezamenlijk seminarie ergens te lande er nog wel bij moet. Dan zeg ik volmondig ‘ja, want het opent jullie blik en doorprikt vooroordelen’. Achteraf zijn ze meestal zeer blij. Soms moet je even doorduwen, dus (lacht).”

Eigen Regie 2.0: wat is dat? 

Geen groots opgezette externe visitatiecommissies meer die om de zoveel jaar de UGent-opleidingen binnenstebuiten keren met rapporten en lijsten aanbevelingen tot gevolg. Deze werden vervangen door de Eigen Regie 2.0. Dit is een systeem van continue, interne onderwijskwaliteitszorg, gebaseerd op vertrouwen, gevoed door dialoog met interne en externe stakeholders en onderbouwd met data. De twee bovenstaande verhalen illustreren met welke gerichte acties je de kwaliteitszorg van je onderwijs in handen kunt nemen. Tot 2023 focust de Eigen Regie 2.0 op kwaliteitsreflectie. Kritische reflectie speelt daarbij een sleutelrol. Op 4 niveaus: de lesgever, de opleiding, de faculteit en de directie Onderwijsaangelegenheden. Hier lees je hoe de UGent de vier niveaus ondersteunt en op elkaar afstemt om de onderwijskwaliteitscultuur te versterken.
Wie is Annelies Roggeman?
Professor Annelies Roggeman is docent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Wie is Isabelle Verleyen?
Isabelle Verleyen is docent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Wie is Stefaan Evenepoel?
Stefaan Evenepoel is al vele jaren hoofddocent en voorzitter van de afdeling Nederlands. Nauw betrokken bij de alumniwerking van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en de contacten tussen opleiding en beroepswereld. Sinds kort met emeritaat.

Stefaan:
"Werken met studenten is zowat het mooiste wat er is. Niet zozeer omdat je kwaliteitsvolle diploma’s aflevert, maar vooral omdat je jongen mensen vormt om ze met kritische en open blik in de wereld en het beroepsleven te laten stappen”.  
Wie is Christophe Wybraeke?
Christophe Wybraeke is hoofdlector aan de afdeling Duits (faculteit: Letteren en Wijsbegeerte – vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie) en stagebegeleider. 

Christophe: “Waar ik naar uitkijk post-corona? Eindelijk weer gezellig met vrienden afspreken, tennissen en vakantie in Finland.”