De UGent bereidt zich voor op de Instellingsreview

(05-11-2021) In het najaar van 2022 vindt aan de UGent opnieuw de Instellingsreview plaats. De laatste dateert van 2016. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Bekijk via de tijdslijn hoe de voorbereiding vorm krijgt.

Alle instellingen die in Vlaanderen erkend zijn als hogeschool of universiteit worden door de NVAO om de zes jaar beoordeeld via een instellingsreview. Daarbij wordt gekeken naar het onderwijsbeleid en de manier waarop instellingen zelf de kwaliteit van hun opleidingen borgen. Dat laatste doen we aan de UGent via ons eigen onderwijskwaliteitszorgsysteem: de Eigen Regie 2.0.

Bij een instellingsreview leidt een positieve uitkomst, al dan niet met voorwaarden, tot de verlenging van de accreditatietermijnen voor de geaccrediteerde opleidingen van de instelling. Een negatieve instellingsreview maakt dat de NVAO opnieuw verantwoordelijk wordt voor de borging van de kwaliteit van elke opleiding.

Professor Ilse De Bourdeaudhuij, directeur Onderwijsaangelegenheden: “De UGent zal in 2022 een internationale commissie op bezoek krijgen die diverse aspecten m.b.t. ons onderwijs zal beoordelen. Zo zal de commissie o.m. de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de visie van de UGent op hoger onderwijs onderzoeken, alsook de kwaliteitscultuur rond onderwijs die bij ons aanwezig is.”

De instellingsreview is dus een belangrijk beoordelingsmoment voor onze universiteit. De volgende instellingsreview vindt plaats in het najaar van 2022. Hoewel dit nog heel veraf lijkt zijn heel wat UGent’ers al volop bezig met de voorbereidingen ervan en is de interne communicatie uit de startblokken geschoten.

Ilse De Bourdeaudhuij: “De UGent staat voor kwaliteitsvol onderwijs, dat staat buiten kijf. Elke dag geven onze lesgevers, opleidingen en faculteiten het uiterste van hun kunnen en denken. Ook studentenvertegenwoordigers, werkveld, alumni en internationale peers bouwen mee aan de kwaliteit van onze opleidingen. We gaan de instellingsreview dus vol vertrouwen tegemoet. Evenwel, kritisch blijven is altijd een goede zaak: aan de UGent denken opleidingen en faculteiten permanent na over de kwaliteit van het onderwijs. Ter voorbereiding van de instellingsreview maakt de hele instelling de balans op en kijken we samen in de spiegel.”

Mijlpalen en timing

Wat staat er concreet te gebeuren, vanaf nu tot eind 2022? Je vindt op de webpagina’s onderwijsbeleid en kwaliteitscultuur aan de UGent een tijdslijn van de instellingsreview. Zet de voor jou relevante data zeker in je agenda.

Meer info