Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg

In haar onderwijsbeleid definieert de UGent via 6 strategische doelstellingen wat kwaliteitsvol onderwijs precies inhoudt. Die doelen omvatten 1 globale onderwijsfilosofie, met name multiperspectivisme, die een vertaling is van onze kernspreuk 'Durf denken' en die nauw aansluit bij onze missieverklaring.

Wat willen we bereiken?

Multiperspectivisme vormt de basisfilosofie voor onderwijs aan de UGent en sluit nauw aan bij Durf Denken.

Dit betekent concreet dat kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie tegenover afwijkende gezichtspunten centraal staan in het onderwijs.

Multiperspectivisme en Durf Denken vormen daarom samen de eerste strategische doelstelling van de UGent.

Vanuit het concept multiperspectivisme kunnen de overige 5 strategische onderwijsdoelstellingen ontwikkeld en gedefinieerd worden:

 

                01-TILE-DenkBreed.jpg      02-TILE-BlijfOnderzoeken.jpg      03-TILE-SteunTalent.jpg

                04-TILE-BouwMee.jpg      05-TILE-VerlegGrenzen.jpg      06-TILE-KiesKwaliteit.jpg

Hoe willen we dit bereiken?

We werken aan kwaliteitscultuur via volgende initiatieven:

Op 11 september 2017 kreeg UGent een positief oordeel in het kader van de Instellingsreview