UGent zet maximaal beschikbare ruimte in om zoveel mogelijk studenten on campus te verwelkomen

(25-06-2020) De UGent wil zoveel mogelijk studenten weer on campus les laten volgen. Dit zal vanzelfsprekend hand in hand gaan met het garanderen van ieders veiligheid. Daarom zullen on campus lessen nog steeds aangevuld worden met online onderwijs.

 Bij het organiseren van het onderwijs on campus voor het volgende academiejaar zijn het vormen van een UGent-community, het bevorderen van interactie en sociaal contact tussen studenten en het bieden van structuur belangrijke doelen.

Het online onderwijs zorgt dan weer voor een spreiding van de studenten over de verschillende campussen heen, en vermijdt samenkomsten van grote groepen studenten. Omwille van de geldende veiligheidsrichtlijnen zal de grootte van de groepen die fysiek bijeen komen, beperkt worden.

Extra studie- en samenwerkplekken

Wie voor het eerst aan de UGent komt studeren (zoals generatiestudenten, schakelstudenten en nieuwe internationale studenten) krijgt extra aandacht en zorg. Studenten in het eerste bachelorjaar  worden ingedeeld in kleinere studiegroepen. Studenten binnen dezelfde studiegroep zullen vaker samen les krijgen. Elke studiegroep krijgt een eigen StudyCoach: een persoonlijke begeleider en mentor die de eerstejaars op weg helpt en hun vragen beantwoordt.  Voor een groot deel van deze studiegroepen worden ook vaste studieplekken voorzien, de Study-OO (Study Online On Campus). Hier kunnen studenten samen online interactieve lessen volgen, samenwerken aan opdrachten, oefeningen, en voorbereidingen en eventueel evaluaties of examens afleggen. Academiejaar start ok 

Ook voor ouderejaars worden binnen UGent extra studie- en samenwerkplekken ter beschikking gesteld.

Om dit te realiseren maakt de UGent momenteel volop lokalen vrij waar studenten samen zullen kunnen werken en studeren. Daarnaast is een zoektocht naar externe locaties aan de gang. Op die manier wordt de UGent-capaciteit uitgebreid waardoor studenten zoveel mogelijk on campus aanwezig kunnen zijn, hetzij in de gangbare lokalen waar lessen, practica, werkcolleges, oefeningen, … plaatsvinden, hetzij in de extra werk- en studieruimtes waar ze bij elkaar zijn en samen kunnen studeren.

Samen vormgeven van opleiding en vakken

Belangrijk is dat on campus en online activiteiten volgend academiejaar een mooi geheel vormen en elkaar onderling versterken. Lesgevers, begeleiders en studenten werken hier samen aan. Hierbij wordt volop rekening gehouden met de studiebelasting van studenten. Het overleg daarover is intussen binnen de faculteiten opgestart; studentenvertegenwoordigers worden daar actief bij betrokken. Bij het vormgeven van de opleiding en de vakken worden de wensen, suggesties en bezorgdheden meegenomen die studenten en lesgevers in de coronabevraging gemeld hebben.

Studentenleven

De studentenhomes van de universiteit gaan open onder een aantal bijkomende voorwaarden. Ook de privékamermarkt treft de nodige voorbereidingen. De keuze van de UGent om maximaal in te zetten op on campus onderwijs is alvast één goede reden om op kot te gaan.

chatLaat duidelijk zijn dat de UGent het studentenleven volop kansen wil geven, in overleg met de studentenorganisaties en onze studentenvoorzieningen. Het leven op de campus en in de stad zal dus geleidelijk aan weer tot bloei komen, op het ritme van de veiligheidsmaatregelen.

Toekomstige studenten live chat @UGent

De Universiteit Gent organiseert van 1 tot 6 juli live chatsessies voor toekomstige studenten die vragen hebben over de opleidingen of over hoe het onderwijs zal verlopen in academiejaar 2020-2021.  Eerder werden al de online infodagen over de bachelor- en masteropleidingen gelanceerd maar studiekiezers met extra vragen over hun studiekeuze of hoe het onderwijs volgend jaar zal verlopen kunnen van 1 tot en met 6 juli live chatten met studenten, proffen en medewerkers. 

Sluit live aan bij de algemene sessies via ugent.be/infodagen.

Meer info

Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81