Leerstoel UGent en European Food Centre ondersteunt de blauwe economie in Vlaanderen

(17-11-2023) Universiteit Gent en European Food Centre slaan de handen in elkaar om de blauwe economie in Vlaanderen vooruit te helpen.

De maatschappelijke en economische druk om onze energie- en voedselvoorziening op een andere, meer duurzame manier te organiseren stijgt sneller dan verwacht. Mariene alternatieven, zoals energie geproduceerd in offshore windparken, vis en zeewier, kunnen hierop een goed antwoord bieden. Alleen is de blauwe economie, een sector die alle economische activiteiten omvat die een link hebben met de zee, zich nog volop aan het ontwikkelen.

Op vrijdag 17 november hebben de Universiteit Gent en het European Food Centre officieel de leerstoel ‘Marine Bio-Economy: From Research to Sustainable Business’ gelanceerd. Dat deden rector Rik Van de Walle (UGent) samen met CEO Sylvie Becaus (European Food Centre), leerstoelpromotor professor Colin Janssen en leerstoelhouder professor Margriet Drouillon (beiden UGent). Deze samenwerking is gericht op het vooruit helpen van de blauwe economie in Vlaanderen.

Margriet Drouillon, professor en business developer aan de Universiteit Gent: “Veel nieuwe, blauwe technologie wordt nog niet op commerciële schaal toegepast. Innovatieve ontwikkelingen zoals zonnepanelen op zee en zeewierkweek op land of op zee raken vaak niet voorbij de pilootfase. Naar een pre-commerciële fase gaan is immers zeer kapitaalintensief en bedrijven hebben vaak niet de draagkracht om dit te financieren. Ook leidt het opkomend karakter van de sector er toe dat de competenties die verwacht worden van een blauwe professional nog evolueren. Nu al is duidelijk dat het werkveld van de blauwe economie onvoldoende mensen kan aantrekken die over de juiste skill set beschikken om in een zeer kennisintensieve omgeving die volop in ontwikkeling is te werken.”

De leerstoel wordt gesponsord door het European Food Centre, het bedrijf achter de Vlaamse Visveiling, met vestigingen in Oostende en Zeebrugge.

CEO Sylvie Becaus: “De visserijsector heeft met heel wat uitdagingen te kampen, zoals een afnemend aantal vaartuigen, dalende visquota en een steeds grotere inname van de zee door allerlei andere activiteiten. Last but not least was er ook nog de Brexit, die veel administratieve en logistieke problemen en een grote onzekerheid met zich meebracht. Het is voor het European Food Centre dan ook belangrijk om in de thuishavens te blijven innoveren en de visserijsector te verbreden met complementaire activiteiten. We vonden de perfecte match in aquacultuur, een domein dat talloze mogelijkheden biedt om te voldoen aan de stijgende vraag naar alternatieve eiwitbronnen. We zien echter dat ook de aquacultuursector kampt met uitdagingen om te kunnen groeien in Vlaanderen, zoals het vinden van werkkrachten die over de gepaste vaardigheden beschikken, bijvoorbeeld ondernemerschap. De leerstoel wil inzetten op het ontwikkelen van deze blauwe skills om startende aquacultuurondernemingen te helpen groeien en zo de blauwe economie in Vlaanderen een boost te geven.”
Colin Janssen, professor aan de Universiteit Gent en promotor van de leerstoel: “Ook voor de Universiteit Gent is de leerstoel een waardevolle aanvulling. Er zal ingezet worden op het versterken van het domein van de zogenaamde blauwe skills, waarbij studenten nauwer in contact gebracht zullen worden met het werkveld. Op die manier wordt er een wisselwerking verzekerd met het onderwijsaanbod van de UGent, in eerste instantie met de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Bovendien is de leerstoel in lijn met de visie die de UGent op Ostend Science Park wil uitbouwen, waarbij gefocust wordt op het verder laten groeien van het Oostendse ondernemersecosysteem.”

Meer informatie

 

Lees meer over de leerstoel Marine Bio-Economy: From research to sustainable business

Contact

Heb je een vraag over deze leerstoel? Contacteer Sara.DeVos@UGent.be/09 264 58 72