UGent drukt stempel op energietransitie met vijf nieuwe projecten

(01-07-2021) UGent is projectleider of partner in vijf projecten van het jongste Energietransitiefonds en haalt hiermee 3,7 miljoen euro binnen

Het doel van het Energietransitiefonds is om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen en te ondersteunen. Deze bevoegdheden werden vertaald in drie thematische assen: hernieuwbare energiebronnen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee en biobrandstoffen; nucleaire energietoepassingen; bevoorradingszekerheid en netevenwicht. Elk jaar wordt een oproep gelanceerd om projecten in te dienen die binnen deze thema’s vallen en dit jaar mag UGent vijf van deze projecten coördineren of mee begeleiden.

"Hiermee zetten we ons op de kaart als vooruitstrevende trekker en partner voor onderzoek en innovatie op het vlak van energietransitie en willen we de komende jaren een verschil maken in de federale energiematerie", aldus Judith Ooms, IOF Business Developer UGent - EnerGhentIC consortium.

De vijf projecten

Een Belgische basis voor waterstofexpertise

Met BE-HyFE (Belgian Hydrogen Fundamental Expertise) wilt UGent, samen met 13 partners waaronder alle kennisinstellingen, een Belgische thuisbasis creëren voor academische waterstofexpertise. Zo willen we onze Belgische industrie ondersteunen bij het vinden van technologische & maatschappelijke oplossingen voor de essentiële uitdagingen op het vlak van waterstof. De volgende 4,5 jaar legt dit project zich toe op onderzoek naar de productie en distributie, het gebruik en het beleid van en rond waterstof. Naast het onderzoek zelf zal nadruk gelegd worden op het verwerven van gespecialiseerde vaardigheden via training en het uitwisselen van kennis binnen het academische-industriële netwerk.

Altijd voldoende elektriciteit, ook op winteravonden

Het groeiende aandeel van variabele hernieuwbare elektriciteitsproductie, gecombineerd met de toenemende elektrificatie van de verwarming van gebouwen en het wegvervoer, zorgt voor een ongeziene vraag naar flexibiliteit op ons elektriciteitssysteem. FlexSys wil oplossingen onderzoeken, ontwikkelen en demonstreren waarbij toestellen die zijn aangesloten op het laagspanningsdistributienet (zoals elektrische voertuigen, warmtepompen, zonnepanelen...) de bevoorradingszekerheid van de elektriciteit kunnen ondersteunen in plaats van die in gevaar te brengen, vooral tijdens kritieke momenten zoals winteravonden. UGent is trekker in dit project en zal zich toespitsen op het modelleren van deze potentiële activa, het bepalen van het praktische potentieel (rekening houdende met het gedrag van de eindgebruikers) en het uitvoeren van simulaties van het Belgische elektriciteitssysteem om de impact op bestaande en potentieel nieuwe energiecentrales te evalueren.

Welke infrastructuur is nodig voor energietransport?

Het TRILATE-project staat voor 'Trilateral research for optimal investments in adequate cross-border infrastructure'. In de regio van de Belgische, Nederlandse en Duitse industriële clusters is de dichtheid van de energievraag zeer hoog, maar het ruimtelijk potentieel voor de inzet van hernieuwbare energietechnologieën is dan weer beperkt. Een analyse van de benodigde energietransportinfrastructuur voor industriële clusters is daarom cruciaal in het kader van bevoorradingszekerheid. TRILATE omvat de ontwikkeling van wetenschappelijke modellen op het niveau van processen, industriële installaties, en energiesystemen, gekoppeld aan een geïntegreerde energie-infrastructuuranalyse.

Windenergie: van 'offshore' windparken naar 'airborne' vliegers

BORNE staat voor 'Belgian Offshore Airborne Wind Energy' en gaat tools en inzichten ontwikkelen om de Belgische offshore windparken uit te breiden met ‘airborne’ windenergiesystemen, zoals extra vliegers of vaste vleugelsystemen op bestaande turbines. Airborne Wind Energy heeft het potentieel om onze offshore capaciteit, die binnenkort 4GW zal bedragen, nog te verhogen. Deze technologie staat echter nog in de kinderschoenen en er zijn dringend fundamentele en technologie-neutrale tools nodig om het opgewekte vermogen van airborne-systemen te vergelijken, met inbegrip van hun flexibiliteit, controle en gedrag in representatieve Belgische offshore omstandigheden. 

Van aardgastransport naar waterstoftransport

HyFit dat zal onderzoeken hoe we het bestaande aardgasnetwerk voor waterstoftransport- en opslag kunnen aanwenden. De ‘fitness-for-service’ van deze pijpleidingen moet echter nog bevestigd worden voor dit nieuwe gebruik. Door de aanwezigheid van waterstof zijn pijpleidingstalen en -lassen immers onderhevig aan materiaaldegradatie. Het HyFit-project zal een methodologie ontwikkelen die toelaat om het bestaande netwerk (opgebouwd uit verschillende staal- en lassoorten) te screenen op deze gevoeligheid. 

Meer informatie

De projectenoproep voor het Energietransitiefonds van FOD Economie (ETF) leverde dit jaar maar liefst 60 projectaanvragen op. Op 24 juni besliste de federale ministerraad om subsidie te verlenen aan 14 van deze projecten voor een totaalbedrag van bijna 24.500.000 euro.

Cijfers en contact

BE-HyFe

 • Projectpartners: UGent, UCLouvain, ULB, UAntwerpen, UMons, KULeuven, ULiège, VUB, UHasselt, IMEC, VKI, VITO, WaterstofNet, TWEED
 • Projectduur: 54 maanden
 • Totale projectbudget: 4,5 miljoen euro
 • Contactpersoon UGent: Michel.depaepe@ugent.be en marijke.mahieu@ugent.be

FlexSys

 • Projectpartners: UGent, EnergieID, Next Kraftwerke Belgium, Ecopower, Energent, 70GigaWatt
 • Projectduur: 36 maanden
 • Totale projectbudget: 1,3 miljoen euro
 • Contactpersoon UGent: Lieven.vandevelde@ugent.be en Joannes.laveyne@ugent.be

TRILATE

 • Projectpartners: Fluxys, Elia, VITO, UGent, ULiège, KULeuven
 • Projectduur: 52 maanden
 • Totale projectbudget: 2,3 miljoen euro
 • Contactpersoon UGent: greet.vaneetvelde@ugent.be

BORNE

 • Projectpartners: UGent, UCLouvain
 • Projectduur: 60 maanden
 • Totale projectbudget: 1 miljoen euro
 • Contactpersoon UGent: joris.degroote@ugent.be en pieter.mathys@ugent.be

HyFit

 • Projectpartners: UGent, Fluxys Belgium
 • Projectduur: 48 maanden
 • Totale projectbudget: 700.000 euro
 • Contactpersoon UGent: stijn.hertele@ugent.be en kim.verbeken@ugent.be