HR strategie en actieplan voor onderzoekers

De UGent bundelt haar prioriteiten inzake academisch personeelsbeleid voor 2020-2023 in een HR-strategie en -actieplan voor onderzoekers. HR Excellence in Research

Onderzoekers leveren hard werk, maar hebben ook nood aan perspectieven voor hun verdere carrière. En wie een vast contract heeft, ervaart de waaier van verantwoordelijkheden vaak als een bron van stress.

Met een talent- en mensgericht HR-beleid wil de UGent al haar onderzoekers de beste kansen bieden om een uitdagende carrière uit te bouwen in een werkomgeving die hen maximaal ondersteunt.

De UGent implementeert de algemene aanbevelingen van het Europese Handvest en de Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers.   Deze aanbevelingen omvatten:

  • Open en transparant rekruteren en evalueren
  • Carrièreperspectieven
  • Arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid
  • Training en opleiding van onderzoekers
  • Ethische en professionele aspecten van onderzoek en de onderzoeksloopbaan

In de afgelopen jaren werden, bijvoorbeeld, het loopbaan- en evaluatiemodel voor ZAP fundamenteel herwerkt, de loopbaanbegeleiding voor jonge onderzoekers verder uitgebouwd, een centraal onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers opgezet en de ondersteuning en opleiding op het vlak van ethiek in onderzoek en wetenschappelijke integriteit versterkt.

De UGent ontving voor haar personeelsbeleid het HR Excellence in Research kwaliteitslabel (uitgereikt in 2014 en, na een positieve evaluatie, verlengd in 2020).

HR-actieplan voor onderzoekers 2020-2023

Voor wie?

De UGent HR-strategie en actieplan is opgesteld voor alle academische personeelsleden (doctorandi, postdoctorale onderzoekers, wetenschappelijke medewerkers, zelfstandig academisch personeel). Zij zijn het menselijk kapitaal voor de toekomst van onderzoek, zowel aan de UGent, in onze kennisregio als aan andere instellingen wereldwijd.

Speciale aandacht gaat uit naar jonge onderzoekers met een tijdelijke aanstelling. Voor professoren ligt de focus o.a. op leiderschapsontwikkeling en andere vormen van HR-ondersteuning.

Meer informatie

Contact

  • Directie Personeel en Organisatie: Jasmien Van Daele
  • Directie Onderzoeksaangelegenheden: Nele Bracke