Doctoreren en Human Resources in Research (ECOOM)

De UGent versterkt het hoger onderwijs- en onderzoeksbeleid via participatie in diverse beleidsondersteunende onderzoeksprojecten.

De directie Onderzoek neemt, samen met de vakgroep Arbeidspsychologie, deel aan het Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek O&O Indicatoren, dat in januari 2009 werd omgevormd tot Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Het zwaartepunt van dit beleidsondersteunend onderzoek ligt op ‘Human Resources in Research’. Dit houdt zowel de productie van doctoraten in, de carrières van doctoraathouders en de mobiliteit van onderzoekers vanuit internationaal en intersectorieel perspectief.

Doctoraatsproductie UGent

Evolutie doctoraten

Tijdens het academiejaar 2015-2016 werden er aan de UGent 690 doctorstitels uitgereikt. Na een beperkte daling van het aantal behaalde doctoraten tijdens het academiejaar 2013-2014, die de sterke stijging tijdens het academiejaar 2012-2013 compenseerde, is het aantal behaalde doctoraten het tweede jaar op rij terug gestegen.
Hoewel nog steeds bijna de helft van de doctorstitels uitgereikt worden door bètafaculteiten, is het aandeel doctoraten dat behaald werd door onderzoekers uit alfa- en gammafaculteiten de laatste jaren gestegen. Op dit moment zijn de alfa- en gammafaculteiten elk verantwoordelijk voor ongeveer 1/4e van de uitgereikte doctorstitels.

De trendanalyse van de laatste jaren vertoont een blijvende stijging van het aantal behaalde doctoraten aan onze universiteit. Deze trend is mede het gevolg van de extra investeringen van de Vlaamse overheid en de UGent in de begeleiding van jonge onderzoekers. Daarnaast kan deze toename ook verklaard worden door het belang van het aantal doctoraatsdiploma’s in verschillende financieringssleutels.

Gedurende meer dan twintig jaar zien we een duidelijke trend naar een meer evenwichtige genderverdeling bij de nieuwe doctoraathouders. In kalenderjaar 2015 zien we echter terug een kleine daling van het aandeel doctorstitels dat aan vrouwen uitgereikt werd. Hierdoor ligt het aandeel nieuwe vrouwelijke doctoraathouders in kalenderjaar 2015 terug op het laagste punt sinds 2010.

Aan de UGent werd tijdens het academiejaar 2015-2016 33% van de nieuwe doctorstitels behaald door niet-Belgen. Bijna 74% van de buitenlandse doctoraathouders zijn afkomstig uit Azië of andere Europese landen. In totaal waren meer dan 60 nationaliteiten vertegenwoordigd ,met als uitschieters China, Nederland, India, Iran, Italië en Vietnam.

In de meeste faculteiten ontvangen promotoren voor minstens 9 op de 10 behaalde doctoraten een doctoraatstoelage.

Tijdens het academiejaar 2015-2016 behaalde ongeveer 1 op 3 nieuwe doctoraathouders ook een getuigschrift van de doctoraatsopleiding.

Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring - ECOOM

Alle ECOOM-rapporten zijn via open access toegankelijk en downloadbaar:

 1. Levenskwaliteit van buitenlandse onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2008)
 2. Onderzoeken = Ondervinden. Resultaten van de 'Survey of Junior Researchers' aan de UA, UGent, UHasselt en VUB (2009)
 3. Very Important Brains. Buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2009)
 4. Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (2009)
 5. Basisindicatoren HRRF: ECOOM-UGent databank 2013 (2014)
 6. Senior onderzoekers aan het woord. Resultaten van de ‘Survey of Senior Researchers’ aan de Vlaamse universiteiten (2011)
 7. Doctoraatstrajecten in Vlaanderen: 20 jaar investeren in kennispotentieel (2011)
 8. The Ph.D. track: who succeeds, who drops out? (2013)
 9. Careers of Doctorate Holders in Belgium, i.s.m. Belspo (2014)
 10. From Academia to Industry: are doctorate holders ready? (2014)

Tevens beschikbaar:

  Enkele van deze rapporten zijn tevens beschikbaar als bite-size brief: