Doctoreren en Human Resources in Research (ECOOM)

De UGent versterkt het hoger onderwijs- en onderzoeksbeleid via participatie in diverse beleidsondersteunende onderzoeksprojecten.

De directie Onderzoek neemt, samen met de vakgroep Arbeidspsychologie, deel aan het Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Het onderzoek binnen ECOOM UGent focust op ‘Human Resources in Research’, het menselijk potentieel betrokken bij onderzoek in Vlaanderen. Wie zijn de onderzoekers verbonden aan de Vlaamse universiteiten, hoe evolueren ze en wat drijft hen? Er wordt bekeken hoe doctoraatstrajecten geoptimaliseerd kunnen worden, zodat doctorandi niet alleen kunnen afsluiten met een succesvol doctoraat maar ook meteen voorbereid zijn op de carrièrefase die daarop volgt. Een antwoord op deze vragen wordt onder andere geboden door continue monitoring van en herhaaldelijke bevragingen bij de onderzoekers.

Doctoraatsproductie UGent

Evolutie doctoraten

Tijdens het academiejaar 2018-2019 werden er aan de UGent 715 doctorstitels uitgereikt. Na een zeer sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten zien we sinds vorig academiejaar een lichte daling.

De bèta- en gammafaculteiten herstellen zich na een lichte daling vorig academiejaar. Aan de alfafaculteiten is er sprake van een lichte daling.

Hoewel er gedurende meer dan twintig jaar een duidelijke trend waar te nemen was naar een meer evenwichtige genderverdeling bij de nieuwe doctoraathouders zagen we sinds kalenderjaar 2015 een lichte terugval in het aandeel vrouwelijke doctoraathouders. In 2018 herstelt het genderevenwicht zich terug lichtjes en komen we uit op een percentage van 48% vrouwen bij de nieuwe doctoraathouders.

Het aantal behaalde doctoraten door niet-Belgen blijft vrij stabiel rond de 38% hangen. Ongeveer 73% van de buitenlandse doctoraathouders zijn afkomstig uit Azië of andere Europese landen. In totaal werden er aan de UGent tijdens het academiejaar 2018-2019 doctoraten uitgereikt aan meer dan 65 verschillende nationaliteiten. De meest voorkomende landen van herkomst zijn: China (44 doctorstitels), Nederland (26 doctorstitels), Italië (17 doctorstitels), Duitsland (12 doctorstitels), India (11 doctorstitels)  en Vietnam en Iran (beide 10 doctorstitels).

Sinds het academiejaar 2005-2006 werden er aan de UGent 418 gezamenlijke doctoraten uitgereikt. Het aantal gezamenlijke doctoraten is vooral sinds het academiejaar 2009-2010 beginnen stijgen. Tijdens het academiejaar 2018-2019 werden er 53 gezamenlijke doctoraten afgelegd.

Tijdens het academiejaar 2018-2019 behaalde ongeveer 1 op 3 nieuwe doctoraathouders ook een getuigschrift van de doctoraatsopleiding.

Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring - ECOOM

Alle ECOOM-rapporten zijn via open access toegankelijk en downloadbaar:

 1. Levenskwaliteit van buitenlandse onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2008)
 2. Onderzoeken = Ondervinden. Resultaten van de 'Survey of Junior Researchers' aan de UA, UGent, UHasselt en VUB (2009)
 3. Very Important Brains. Buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2009)
 4. Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (2009)
 5. Basisindicatoren HRRF: ECOOM-UGent databank
 6. Senior onderzoekers aan het woord. Resultaten van de ‘Survey of Senior Researchers’ aan de Vlaamse universiteiten (2011)
 7. Doctoraatstrajecten in Vlaanderen: 20 jaar investeren in kennispotentieel (2011)
 8. The Ph.D. track: who succeeds, who drops out? (2013)
 9. Careers of Doctorate Holders in Belgium, i.s.m. Belspo (2014)
 10. From Academia to Industry: are doctorate holders ready? (2014)

Tevens beschikbaar:

  Enkele van deze rapporten zijn tevens beschikbaar als bite-size brief: