Doctoreren en Human Resources in Research (ECOOM)

De UGent versterkt het hoger onderwijs- en onderzoeksbeleid via participatie in diverse beleidsondersteunende onderzoeksprojecten.

De directie Onderzoek neemt, samen met de vakgroep Arbeidspsychologie, deel aan het Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek O&O Indicatoren, dat in januari 2009 werd omgevormd tot Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Het zwaartepunt van dit beleidsondersteunend onderzoek ligt op ‘Human Resources in Research’. Dit houdt zowel de productie van doctoraten in, de carrières van doctoraathouders en de mobiliteit van onderzoekers vanuit internationaal en intersectorieel perspectief.

Doctoraatsproductie UGent

Evolutie doctoraten

Tijdens het academiejaar 2016-2017 werden er aan de UGent 691 doctorstitels uitgereikt. Na een zeer sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten zien we sinds vorig academiejaar een stagnatie.

Waar het aantal behaalde doctoraten nog steeds sterk blijft stijgen aan de bètafaculteiten zien we een stagnatie of zelfs lichte daling aan de alfa- en gammafaculteiten.

Gedurende meer dan twintig jaar zagen we een duidelijke trend naar een meer evenwichtige genderverdeling bij de nieuwe doctoraathouders. In kalenderjaar 2012 bereikten we met 48,7% vrouwelijke doctoraathouders bijna een genderevenwicht. De laatste twee jaar zien we echter terug een kleine daling van de genderbalans in het nadeel van vrouwen. Hierdoor ligt het aandeel nieuwe vrouwelijke doctoraathouders in kalenderjaar 2016 terug op het laagste punt sinds 2009.

We zien de laatste jaren een sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten door niet-Belgen. Waar er vorig jaar nog iets minder dan 34% niet-Belgische doctoraathouders waren, is dit percentage voor het academiejaar 2016-2017 gestegen tot bijna 40%.  70% van de buitenlandse doctoraathouders zijn afkomstig uit Azië of andere Europese landen. In totaal waren meer dan 65 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. De meest voorkomende landen van herkomst zijn: China (38 doctorstitels), India (17 doctorstitels), Italië (16 doctorstitels), Nederland (15 doctorstitels) en Ethiopië (14 doctorstitels).

Sinds het academiejaar 2005-2006 werden er aan de UGent 308 gezamenlijke doctoraten uitgereikt. Het aantal gezamenlijke doctoraten is vooral sinds het academiejaar 2009-2010 beginnen stijgen. Tijdens het academiejaar 2016-2017 werden er 62 gezamenlijke doctoraten afgelegd.

Tijdens het academiejaar 2016-2017 behaalde ongeveer 1 op 3 nieuwe doctoraathouders ook een getuigschrift van de doctoraatsopleiding.

Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring - ECOOM

Alle ECOOM-rapporten zijn via open access toegankelijk en downloadbaar:

 1. Levenskwaliteit van buitenlandse onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2008)
 2. Onderzoeken = Ondervinden. Resultaten van de 'Survey of Junior Researchers' aan de UA, UGent, UHasselt en VUB (2009)
 3. Very Important Brains. Buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2009)
 4. Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (2009)
 5. Basisindicatoren HRRF: ECOOM-UGent databank 2013 (2014)
 6. Senior onderzoekers aan het woord. Resultaten van de ‘Survey of Senior Researchers’ aan de Vlaamse universiteiten (2011)
 7. Doctoraatstrajecten in Vlaanderen: 20 jaar investeren in kennispotentieel (2011)
 8. The Ph.D. track: who succeeds, who drops out? (2013)
 9. Careers of Doctorate Holders in Belgium, i.s.m. Belspo (2014)
 10. From Academia to Industry: are doctorate holders ready? (2014)

Tevens beschikbaar:

  Enkele van deze rapporten zijn tevens beschikbaar als bite-size brief: