Doctoreren en Human Resources in Research (ECOOM)

De UGent versterkt het hoger onderwijs- en onderzoeksbeleid via participatie in diverse beleidsondersteunende onderzoeksprojecten.

De directie Onderzoek neemt, samen met de vakgroep Arbeidspsychologie, deel aan het Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Het onderzoek binnen ECOOM UGent focust op ‘Human Resources in Research’, het menselijk potentieel betrokken bij onderzoek in Vlaanderen. Wie zijn de onderzoekers verbonden aan de Vlaamse universiteiten, hoe evolueren ze en wat drijft hen? Er wordt bekeken hoe doctoraatstrajecten geoptimaliseerd kunnen worden, zodat doctorandi niet alleen kunnen afsluiten met een succesvol doctoraat maar ook meteen voorbereid zijn op de carrièrefase die daarop volgt. Een antwoord op deze vragen wordt onder andere geboden door continue monitoring van en herhaaldelijke bevragingen bij de onderzoekers.

Doctoraatsproductie UGent

Evolutie doctoraten

Tijdens het academiejaar 2017-2018 werden er aan de UGent 679 doctorstitels uitgereikt. Na een zeer sterke stijging van het aantal behaalde doctoraten zien we sinds vorig academiejaar een lichte daling.

Het aantal behaalde doctoraten daalt dit jaar lichtjes in de cluster van de bèta- en gammafaculteiten. De cluster van de alfafaculteiten herstelt zich terug na een lichte dip vorig jaar.

Gedurende meer dan twintig jaar zagen we een duidelijke trend naar een meer evenwichtige genderverdeling bij de nieuwe doctoraathouders. In kalenderjaar 2012 bereikten we met 48,7% vrouwelijke doctoraathouders bijna een genderevenwicht. De laatste drie jaar zien we echter terug een kleine daling van de genderbalans in het nadeel van vrouwen. In kalenderjaar 2017 lag het aandeel behaalde doctoraten door vrouwen op 45%.

Het aantal behaalde doctoraten door niet-Belgen blijft dit jaar vrij stabiel rond de 39% hangen. Ongeveer 70% van de buitenlandse doctoraathouders zijn afkomstig uit Azië of andere Europese landen. In totaal werden er aan de UGent tijdens het academiejaar 2017-2018 doctoraten uitgereikt aan meer dan 75 verschillende nationaliteiten. De meest voorkomende landen van herkomst zijn: China (32 doctorstitels), Italië (19 doctorstitels), Nederland (15 doctorstitels) Duitsland en Spanje (beide 11 doctorstitels).

Sinds het academiejaar 2005-2006 werden er aan de UGent 365 gezamenlijke doctoraten uitgereikt. Het aantal gezamenlijke doctoraten is vooral sinds het academiejaar 2009-2010 beginnen stijgen. Tijdens het academiejaar 2017-2018 werden er 57 gezamenlijke doctoraten afgelegd.

Tijdens het academiejaar 2017-2018 behaalde ongeveer 1 op 3 nieuwe doctoraathouders ook een getuigschrift van de doctoraatsopleiding.

Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring - ECOOM

Alle ECOOM-rapporten zijn via open access toegankelijk en downloadbaar:

 1. Levenskwaliteit van buitenlandse onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2008)
 2. Onderzoeken = Ondervinden. Resultaten van de 'Survey of Junior Researchers' aan de UA, UGent, UHasselt en VUB (2009)
 3. Very Important Brains. Buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2009)
 4. Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (2009)
 5. Basisindicatoren HRRF: ECOOM-UGent databank
 6. Senior onderzoekers aan het woord. Resultaten van de ‘Survey of Senior Researchers’ aan de Vlaamse universiteiten (2011)
 7. Doctoraatstrajecten in Vlaanderen: 20 jaar investeren in kennispotentieel (2011)
 8. The Ph.D. track: who succeeds, who drops out? (2013)
 9. Careers of Doctorate Holders in Belgium, i.s.m. Belspo (2014)
 10. From Academia to Industry: are doctorate holders ready? (2014)

Tevens beschikbaar:

  Enkele van deze rapporten zijn tevens beschikbaar als bite-size brief: