Evaluatie van onderzoek

Visie

Onderzoek wordt om diverse redenen en op diverse momenten in de loopbaan van een onderzoeker geëvalueerd. Dit is onder meer het geval bij de aanwerving en bevordering van academici, bij de evaluatie van een onderzoeksgroep, faculteit of universiteit, en bij de evaluatie van projectvoorstellen en financieringsaanvragen. In elk van deze situaties kiest de Universiteit Gent ervoor om op een verantwoorde manier te evalueren.

Verantwoord evalueren

‘Verantwoord evalueren’ maakt de diversiteit in het onderzoek, tussen wetenschapsgebieden en onder onderzoekers zichtbaar. Het laat toe om een brede waaier aan onderzoeksactiviteiten, diverse vormen van impact, verschillende loopbaanprofielen e.d. te erkennen en waarderen. Basisvoorwaarden om verantwoord te kunnen evalueren zijn dat elke evaluatie (1) zorgvuldig wordt uitgedacht om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de evaluatie, (2) in alle openheid en transparantie wordt uitgevoerd en (3) gebeurt door experten.

De UGent definieert ‘verantwoord evalueren’ aan de hand van zes dimensies die in elke evaluatie terug te vinden zijn. Een praktische leidraad geeft aan hoe verantwoord evalueren aan de UGent in de praktijk wordt gebracht.

Verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren

De UGent wijst het oneigenlijk en onverantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren in de evaluatie van onderzoek af. Kwantitatieve indicatoren kunnen wel worden gebruikt in evaluaties wanneer dit op een verantwoorde manier gebeurt. Het gebruik van kwantitatieve indicatoren moet door de organisatoren van een evaluatie steeds zorgvuldig worden afgewogen en aan een aantal kwaliteitscriteria worden afgetoetst. Onderzoekers kunnen in de UGent-context (bepaalde) kwantitatieve indicatoren gebruiken (bv. in hun CV) op voorwaarde dat ze dit op een verantwoorde en doordachte manier doen.