Zes dimensies van verantwoord evalueren

In elke evaluatie aan de Universiteit Gent zijn zes dimensies m.b.t. verantwoord evalueren terug te vinden:

  1. Kwaliteit en impact: De UGent streeft in elke evaluatie naar kwaliteit. Evaluaties worden zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd. Ze worden zelf ook geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd om de kwaliteit van toekomstige evaluaties verder te waarborgen. Op deze manier wil de UGent bekomen dat de evaluatie van onderzoek betekenis- en impactvol is voor het individu of de entiteit die wordt geëvalueerd.
  2. Maatwerk: Er bestaat geen sjabloon waarbinnen elke evaluatie van onderzoek aan de UGent wordt ingepast. Voor elke evaluatie wordt bepaald waarom er wordt geëvalueerd, wie/wat er wordt geëvalueerd en hoe dat gebeurt. Dit draagt ertoe bij dat het evalueren van onderzoek doelbewust, doelgericht en efficiënt gebeurt.
  3. Differentiatie: De UGent houdt bij de evaluatie van onderzoek rekening met de diversiteit en verscheidenheid in het onderzoek en onder de onderzoekers (bv. verschillen in publicatiecultuur tussen disciplines, verschillen in beoogde impact).
  4. Holistisch: De vele aspecten van onderzoek en de diverse rollen die onderzoekers op zich nemen worden gewaardeerd en geëvalueerd. Bij de evaluatie van onderzoek wordt gekeken naar de onderzoeksresultaten, de achterliggende onderzoeksprocessen en de uiteindelijke impact van het onderzoek. Ook de samenwerking tussen onderzoekers en het brede takenpakket van onderzoekers (bv. lesgeven, leidinggeven, begeleiden van studenten en doctorandi) worden mee in rekening genomen.
  5. Transparantie: Het volledige evaluatieproces – van ontwerp over uitvoering van de evaluatie tot het geven van feedback – verloopt zo transparant mogelijk (maar uiteraard met respect voor de vertrouwelijkheid van de evaluatie). Er wordt gebruik gemaakt van heldere en verifieerbare evaluatiemethodes, -criteria en -indicatoren.
  6. Met kennis van zaken: Evaluaties gebeuren door onbevooroordeelde 'peers' die over de nodige vakkennis en expertise op het vlak van onderzoeksevaluatie beschikken om de kwaliteit en de impact van onderzoek te kunnen beoordelen. De UGent waardeert en erkent de bijdrage die onderzoekers leveren aan de evaluatie van onderzoek.

Deze zes dimensies kaderen binnen de algemene visie op het evalueren van onderzoek en onderzoekers. Ze zijn onder meer richtinggevend voor het Bijzonder Onderzoeksfonds en bij de evaluatie van onderzoek bij de evaluatie en bevordering van Zelfstandig Academisch Personeel, al kunnen in elke evaluatie specifieke accenten gelegd worden rekening houdend met de eigenheid en doelstellingen van deze evaluatie. Een praktische leidraad geeft aan hoe verantwoord evalueren aan de UGent in de praktijk wordt gebracht.