Loopbaan Zelfstandig Academisch Personeel

 

Als zorgzame werkgever promoot de Universiteit Gent een talentgedreven HR-beleid. Het loopbaanmodel voor professoren is gebaseerd op vertrouwen, intrinsieke motivatie, een open feedbackcultuur en samenwerking. Dit is een voedingsbodem voor innovatief onderzoek, excellent onderwijs en goed leiderschap.

Een korte introductie over het loopbaan- en bevorderingsbeleid voor Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) :

"Een overwegend kwantitatief en outputgedreven academisch toetsingsinstrumentarium maakt plaats voor talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. Kwaliteit primeert boven kwantiteit.” Rector Rik Van de Walle

Basisprincipes in het kort

 • Wie goed functioneert en presteert, bevordert ook – met een minimum aan verantwoording en administratieve overlast.
 • Evaluaties vinden plaats om de 5 jaar (dit is het decretaal bepaalde minimum). Zo wordt voldoende "evaluatierust" gecreëerd.
 • De evaluatiecyclus bestaat uit:
 1. Een inpassingsgesprek (bij het begin van elke cyclus)
 2. Een tussentijds feedbackgesprek 
 3. Een evaluatiegesprek (aan het einde van elke cyclus, na vijf jaar)
 • Meer dan ooit wordt ingezet op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Elk ZAP-lid krijgt hiervoor een HR-commissie op maat.

  HR-commissie op maat

  Elke individuele HR-commissie bestaat uit:

  • de (vice)vakgroepvoorzitter van het betrokken ZAP-lid
  • een ZAP-lid uit de facultaire commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
  • een lid van het facultair bestuur
  • een peer ZAP-lid (hoogleraar of gewoon hoogleraar)
  • een HR-expert
  • eventueel een secretaris (niet-stemgerechtigd), aangeduid door de voorzitter

  Tijdens de evaluatiecyclus worden verschillende gesprekken gevoerd tussen het ZAP-lid en de HR-commissie. De HR-commissie dient enerzijds als klankbord voor het ZAP-lid d.m.v. begeleiding en coaching in de diverse fasen van de loopbaan en bewaakt anderzijds het evenwicht tussen de belangen van de faculteit en deze van het ZAP-lid.

  Gesprekken met de HR-commissie

  De UGent verwacht dat elk ZAP-lid reflecteert over de eigen sterktes en groeipunten en in dialoog treedt met de HR-commissie.

  De opvolging van de gesprekken en het invullen van de bijhorende formulieren verloopt via de online applicatie SuccessFactors (SF).

  • Inpassingsgesprek: bespreking van de ambities van het ZAP-lid m.b.t. de diverse resultaatsgebieden in functie van een groter geheel (sjabloon Inpassingstekst)
  • Feedbackgesprek: reflectiemoment, individuele coaching en loopbaanbegeleiding van het ZAP-lid
  • Evaluatiegesprek: beoordeling van de voorbije evaluatieperiode door de HR-commissie (sjablonen Reflectieverslag   en Evaluatierapport)

  Onderstaande inspiratiekaders en functieprofielen bieden hierbij hulp:

  Ondersteunend programma voor professoren

  Een team van HR-adviseurs en coaches (DPO) ondersteunt ZAP in hun rol als professor en biedt een programma op maat aan: Ondersteunend programma 

  Meer info

  Contact

  Directie Personeel en OrganisatieSint-Pietersnieuwstraat 25
  9000 Gent

  HR adviseurs: 

  In English