Basisuitrusting

Via deze oproep ondersteunt de UGent tweejaarlijks de aankoop van basisuitrusting met een maximale waarde van € 150.000 (BTW inclusief). Specifiek voor de alfa-faculteiten staat deze oproep ook open voor de verwerving en operationalisering van omvangrijke databestanden, bijv. gecommercialiseerde databanken, datacollectie via survey onderzoek of panelstudies.

* English version*

Financiering en startdatum

 • financiering: max. €150.000 (incl. BTW)
 • deadline: 4 juni 2020
 • resultaten bekend: 11 november 2020
 • start financiering: 1 december 2020

Kenmerken

 • er wordt gemikt op een type basisuitrusting met een maximale waarde van € 150.000 (BTW incl.);
 • Specifiek voor de alfa-faculteiten staat deze oproep ook open voor de verwerving en operationalisering van omvangrijke databestanden, bijv. gecommercialiseerde databanken, datacollectie via survey onderzoek of panelstudies;
 • Een voorstel tot de aanschaf van basisuitrusting moet gezien worden in het kader van het belang van de onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksgroep. Dit moet blijken uit het onderzoek dat de onderzoeksgroep de jongste jaren gedaan heeft, de wetenschappelijke output ervan en uit de kredieten die men verwerft.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag voor Basisuitrusting wordt ingediend door een promotor en 1 of meerdere (max. 3) copromotor(en).

Bekijk de voorwaarden voor (co)promotorschap.

Evaluatiecriteria

Bij de beoordeling van de aanvragen zal gekeken worden naar:

 • het wetenschappelijk niveau van de (co-)promotor(en)
 • de  kwalitatieve wetenschappelijke onderbouwing van de aanvraag
 • de relevantie van de gevraagde basisuitrusting binnen de context en strategie van de onderzoeksgroep aan de UGent, waarbij de nadruk ligt op:
 1. het basiskarakter van de gevraagde uitrusting: is de uitrusting is essentieel voor een onderzoeksgroep om output te realiseren?
 2. de meerwaarde van de basisuitrusting voor de UGent: rendement, brede beschikbaarheid van de uitrusting, etc..
 3. de inzet van de uitrusting in het kader van onderzoek/onderwijs/dienstverlening: er zal nauwgezet op worden toegezien dat de basisuitrusting hoofdzakelijk ingezet zal worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden en in mindere mate in het kader van onderwijsopdrachten en/of in het kader van dienstverlening.

Hoe aanvragen?

 • aanvragen worden ingediend op de voorziene invulformulieren en per e-mail bezorgd aan . Lees aandachtig de toelichting vooraleer aan de aanvraag te beginnen;
 • er dient minimum 1 prijsofferte te worden toegevoegd, indien van toepassing dienen ook parallelle aanvragen te worden toegevoegd
 • deadline: 4 juni 2020 om 23:59
 • voorstellen kunnen in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

Vraag financiering voor Basisuitrusting aan

 

Specifieke info voor het invullen van de aanvraag

Bekendmaking resultaat

 • Resultaten online 11 november 2020

Wetenschappelijk verslag

Uiterlijk twee jaar na ingebruikname moet een door de promotor ondertekend wetenschappelijk verslag ingediend worden omtrent het gebruik van de basisuitrusting voor onderzoeksdoeleinden. Dit verslag dient elektronisch bezorgd te worden via .

 

Stel eindverslag op

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Cédrique Walthoff-Borm

E T 09 264 30 90

Oproep en aanvraagformulieren

U kan de integrale toelichting en het aanvraagformulier ook downloaden.