Cofinanciering voor Chinese studenten met CSC beurs

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) cofinanciert de Universiteit Gent jaarlijks een aantal Chinese studenten die houder zijn van een doctoraatsbeurs van het Chinese Scholarschip Council (CSC).

Duur

De cofinanciering loopt voor dezelfde termijn als de CSC beurs van de kandidaat. Voor kandidaten die reeds met een CSC beurs aan de UGent aan hun doctoraat werken, start de cofinanciering op 1  juli 2018 en loopt tot het einde van de CSC beurs.

Wie kan een aanvraag indienen?

De kandidaat moet over de Chinese nationaliteit beschikken en in 2018 een CSC-beursaanvraag indienen of reeds verbonden zijn aan de UGent als doctoraatsstudent met een CSC-beurs.

Kandidaten die reeds aan de UGent werkzaam zijn met een CSC-beurs kunnen ook na aankomst nog een aanvraag tot cofinanciering indienen. Men kan maximaal tweemaal een aanvraag voor CSC-cofinanciering indienen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds.

Deze oproep staat enkel open voor studenten met een CSC - beurs die een Gents doctoraatsdiploma of gezamenlijk doctoraatsdiploma aan de UGent wensen te behalen. CSC beursstudenten die enkel als uitwisselingsstudent aan de UGent verblijven kunnen geen aanvraag indienen.

Hoe aanvragen?

Kandidaten dienen samen met een UGent-promotor een aanvraag in op de beschikbare invulformulieren bij de Onderzoeksraad.

De Onderzoeksraad selecteert de toe te kennen aanvragen.  Kandidaten worden geselecteerd op basis van de kwaliteit van het voorgestelde project, de kwalificaties van de aanvrager en het wetenschappelijke potentieel /output van de promotor en de onderzoeksgroep waartoe die behoort.

Financiering

De cofinanciering voorziet in financiering van een leef- en accommodatiebijdrage (ongeveer €5400 per jaar), verzekeringen (€500 per jaar) en werkingsmiddelen (€3720 per jaar).

Deadline

Deadline: 30 Maart 2018

Verdere informatie

BOF@UGent.be