Cofinanciering voor Chinese PhD studenten met een CSC preference beurs 2021

De UGent ondertekende een samenwerkingsakkoord met de China Scholarship Council (CSC) met als doel de UGent te promoten als gastinstelling voor Chinese doctorandi. Dit akkoord loopt voor een periode van 5 jaar van 1 augustus 2018 – 31 juli 2023.

In het kader van dit samenwerkingsakkoord zal de UGent :

 • alle toegelaten CSC doctoraatsstudenten (CSC personal beurs of preference beurs) vrijstellen van inschrijvingsgelden en andere studiekosten (bench fees)
 • jaarlijks een extra werkingstoelage aanbieden aan 10 CSC preference beursstudenten

Preferentie programma voor Chinese CSC kandidaten

 • De UGent zal jaarlijks, vóór de deadline van CSC, 15 toekomstige CSC aanvragers preselecteren die de UGent kiezen als gastinstelling. Deze 15 studenten zullen worden uitgenodigd om een CSC preference beurs in China aan te vragen.
 • CSC zal uit deze groep studenten (maximum) 10 studenten selecteren voor een CSC preference beurs. Deze studenten zullen (via hun promotor) bovenop hun CSC beurs kunnen beschikken over een extra werkingstoelage gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF).

Wie kan dit type CSC beurs aanvragen

Deze oproep is zeer competitief. Om ontvankelijk te zijn moeten kandidaten:

 • aantonen dat zij een (gewogen) gemiddelde voor de bachelor behaalden van minimum 85/100 of een GPA (Grade Point Average) die met dit resultaat overeenkomt. EN
 • een master diploma hebben of zich in het laatste jaar van hun master opleiding bevinden/ingeschreven zijn als doctoraatsstudent . EN
 • plannen om een CSC doctoraatsbeurs aan te vragen in 2021

Studenten die reeds beschikken over een CSC beurs kunnen geen aanvraag voor deze oproep indienen.

Studenten moeten een doctoraatsdiploma aan de UGent beogen. Studenten die enkel een diploma wensen te behalen aan een Chinese universiteit zijn niet ontvankelijk

Hoe deze beurs aanvragen?

 • kandidaten moeten hun aanvragen indienen via het aanvraagformulier (beschikbaar op deze webpagina).
 • promotoren dienen afzonderlijk een  vragenlijst m.b.t de ethische en bioveiligheidsaspecten van het voorgestelde onderzoek (beschikbaar op deze webpagina) in te dienen

UGent CSC preferentie beurs aanvragen & toelating tot het doctoraat

 • Aanvragers van een UGent CSC preferentie beurs worden niet automatisch toegelaten tot het doctoraat.  Promotoren dienen de toelatingsprocedure tot het doctoraat voor hun kandidaat op te starten vóór de BOF deadline. Kandidaten moeten als bewijs hiervan hun admission of prospect code vermelden in hun BOF aanvraag.

personal of preference CSC beurs?

 • Alle ontvankelijke CSC kandidaten die over de steun van een UGent promotor beschikken en zijn toegelaten tot het doctoraat kunnen in principe een CSC personal beurs in China aanvragen.
 • Enkel studenten die werden gepreselecteerd door de UGent (via het BOF CSC preferentie programme) kunnen een CSC preference beurs aanvragen. Ook zij dienen te beschikken over de steun van een UGent promotor en een toelating tot het doctoraat. 
 • Kandidaten moeten bij CSC kiezen voor welk type CSC beurs ze zullen appliceren (personal of preference). Als een door de UGent voorgedragen kandidaat voor het preferentie programma kiest kan deze parallel geen aanvraag indienen via het personal programma.

Deadlines

 • Deadline UGent: preselectie via het preference programma: 12 januari 2021
 • Deadline CSC preference programme & personal programme: voorjaar 2021 zie de CSC website

Verdere informatie

Voor vragen m.b.t. het UGent CSC preferentie programma: email:

Voor vragen m.b.t toelating tot het doctoraat (admission):