Cofinanciering voor Chinese PhD studenten met een CSC beurs

UGENT ondertekende een samenwerkingsakkoord met de China Scholarship Council (CSC) met als doel  de UGent te promoten als gastinstelling voor Chinese doctorandi. Dit akkoord loopt voor een periode van 5 jaar van 1 augustus 2018 – 31 juli 2023. 

In het kader van dit samenwerkingsakkoord zal de UGent :

 • alle toegelaten CSC doctoraatsstudenten (CSC personal beurs of preference beurs) vrijstellen van inschrijvingsgelden en andere studiekosten (bench fees)
 • een extra werkingstoelage aanbieden aan 10 CSC preference beursstudenten

UGent preferentie programma voor Chinese  CSC kandidaten

 • De UGent zal jaarlijks, vóór de deadline van CSC, 15 toekomstige CSC aanvragers selecteren die de UGent kiezen als gastinstelling. Deze 15 studenten zullen worden uitgenodigd om een CSC preference beurs aan te vragen.
 • CSC zal uit deze groep studenten (maximum) 10 studenten selecteren voor een CSC preference beurs. Deze studenten zullen bovenop hun CSC beurs kunnen beschikken over een extra werkingstoelage.

Wie kan deze beurs aanvragen

Deze oproep is zeer competitief. Om ontvankelijk te zijn moeten kandidaten:

 • aantonen dat zij een (gewogen) gemiddelde voor de bachelor behaalden van minimum 85/100 of een GPA (Grade Point Average) die met dit resultaat overeenkomt. EN
 • een master diploma hebben of zich in het laatste jaar van hun master opleiding/ingeschreven zijn als doctoraatstudent bevinden. EN
 • plannen om een CSC doctoraatsbeurs aan te vragen in 2020

 

 • ! studenten die reeds beschikken over een CSC beurs kunnen geen aanvraag voor deze oproep indienen.
 • ! studenten moeten een doctoraatsdiploma aan de UGent beogen. Studenten die enkel een diploma wensen te behalen aan een Chinese universiteit zijn niet ontvankelijk

Hoe deze beurs aanvragen

 • Aanvragen moeten worden ingediend via het aanvraagformulier beschikbaar op deze webpagina.

Slaagkans

Het slaagpercentage voor het preference programma is maximum 67% (max. 10 op 15 kandidaten). Het slaagpercentage voor het personal programme bedroeg vorig jaar (CSC oproep voorjaar 2019) 35 %.

Kandidaten moeten bij CSC kiezen voor welk type CSC beurs ze zullen appliceren. Als een door de UGent voorgedragen kandidaat effectief een aanvraag voor het CSC preference programma indient kan deze nadien geen aanvraag meer indienen via het personal programma van CSC.

Deadlines

 • Deadline UGent: preselectie via het preference programma: 14 januari 2020
 • Deadline CSC preference programme & personal programme: zie de CSC website

Verdere informatie

Voor vragen m.b.t. het UGent -CSC preference programme: email:

 

Aanvragers van een UGent- CSC preference beurs worden niet automatisch toegelaten tot het doctoraat.  Studenten die beschikken over een UGent promoter worden geadviseerd om de toelatings/registratieprocedure tot het doctoraat op te starten vóór hun CSC aanvraag. De toelatingsprocedure dient te worden opgestart door de UGent promotor. 

 

Voor vragen m.b.t toelating tot het doctoraat (admission):

 

Voor vragen m.b.t. CSC personal aanvragen kan u de contacteren.