Verlenging doctoraatsmandaten 2022

*English version*

BOF doctorandi dienen vanaf 2021 geen verlengingsaanvraag meer in te dienen om de 2de termijn van hun doctoraatsmandaat te krijgen. Aan doctorandi die in 2020 een BOF doctoraatsmandaat hebben verworven, zal de 2de termijn van hun BOF-mandaat automatisch toegekend worden.