Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Elke faculteit beschikt over een specifiek facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds dat door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) beheerd wordt om mobiliteit in het kader van onderzoek mogelijk te maken.

De faculteiten hebben elk een facultair reglement uitgewerkt waarin de financieringsmogelijkheden van het facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds nauwkeurig staan omschreven.

Voor meer informatie kan u de facultaire websites raadplegen. 

Naast de facultaire reglementen bestaat er ook een overkoepelend Reglement met betrekking tot het beheer van de gelden van het facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds waarin de algemene krijtlijnen staan uitgetekend.