Facultair Mobiliteitsfonds

Elke faculteit beschikt over een specifiek facultair mobiliteitsfonds dat door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) beheerd wordt om mobiliteit in het kader van onderzoek mogelijk te maken.

De faculteiten hebben elk een facultair mobiliteitsreglement uitgewerkt waarin de financieringsmogelijkheden nauwkeurig staan omschreven.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Recht en Criminologie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

    Faculteit Diergeneeskunde

    Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

    Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

    Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

    Faculteit Politieke en Sociale en Wetenschappen