Oproep 2024 BOF Postdoctorale Onderzoeksmandaten

*English version*

Duur en startdatum


De mandaten starten ten vroegste op 1 oktober 2024 en duren maximum 3 jaar.

Wie komt in aanmerking voor een BOF-mandaat van postdoctoraal onderzoeker

De aanvraag voor een BOF-mandaat van Postdoctoraal Onderzoeker gebeurt via het FWO Vlaanderen. Elke niet-gehonoreerde aanvraag van Junior Postdoctoraal Onderzoeker en Senior Postdoctoraal Onderzoeker bij het FWO komt in aanmerking voor een aanvraag tot Postdoctoraal Onderzoeker bij het BOF indien aan onderstaande ontvankelijkheidsvereisten wordt voldaan.

Ontvankelijkheidsvereisten voor een BOF-mandaat

  1. Kandidaten moeten in een volgende indienronde bij het FWO nog steeds een ontvankelijke aanvraag kunnen indienen voor een mandaat van Junior of Senior Postdoctoraal Onderzoeker. Hierbij geldt dat kandidaten voor een FWO Junior Postdoctoraal Mandaat die in een volgende indienronde geen junior-mandaat meer kunnen aanvragen maar wel een senior-mandaat ook nog in aanmerking komen voor een BOF Postdoctoraal Onderzoeksmandaat;
  2. Men kan slechts éénmaal een BOF Postdoctoraal Onderzoeksmandaat verwerven. Hetzij naar aanleiding van de call voor een FWO Junior Postdoctoraal mandaat, hetzij naar aanleiding van de call voor een FWO Senior Postdoctoraal Mandaat. Indien men ooit een BOF-mandaat heeft verworven naar aanleiding van een aanvraag voor een FWO Junior Postdoctoraal mandaat, dan kan men geen BOF-mandaat meer verwerven naar aanleiding van een aanvraag voor een Senior FWO Postdoctoraal Mandaat.
  3. De BOF-selectie wordt beperkt tot de kandidaten die door het FWO gepreselecteerd worden voor de tweede ronde (met interview). Aanvragen die door het FWO niet worden gepreselecteerd komen niet meer in aanmerking voor een BOF-mandaat.

Financiering

De mandaathouder zal voor de looptijd van het mandaat aangesteld worden als dr. assistent met onderzoeksopdracht. Aan de mandaathouder worden jaarlijks €4.000 werkingsmiddelen toegekend.

Herindiening FWO

Kandidaten die een BOF-mandaat verwerven zijn verplicht om uiterlijk 2 jaar na de FWO-deadline waarop men gepostuleerd heeft in het kader van het verworven BOF-mandaat, een nieuwe aanvraag in te dienen voor een FWO-mandaat.

Het is de verantwoordelijkheid van de BOF-mandaathouders om na te gaan of zij slechts één jaar dan wel twee jaar de tijd hebben om hun nieuwe FWO-aanvraag in te dienen. De BOF-mandaathouders moeten nagaan of ze voldoen aan de voorwaarden van het FWO om een ontvankelijke FWO-aanvraag in te dienen. In sommige gevallen kan het zijn dat men enkel nog een ontvankelijke FWO-aanvraag kan indienen één jaar na de vorige FWO-aanvraag, wat dan ook moet gebeuren. Zie Art. 6 van het Reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen tot regeling van het mandaat postdoctoraal onderzoeker voor de anciënniteitsvoorwaarden van het FWO.

Opgelet: Als houder van een FWO post-doc mandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

Hoe aanvragen

Het FWO aanvraagdossier wordt automatisch aan het Bijzonder Onderzoeksfonds bezorgd.

Deadline

  • De indiening verloopt via het FWO. De deadline bij het FWO is 1 december 2023.
  • Huidige oproep met FWO deadline 1 december 2023: kandidaten die een BOF-mandaat behalen zijn verplicht om uiterlijk op 1 december 2025 een nieuwe aanvraag bij het FWO in te dienen.
  • Voor personen die reeds een BOF-mandaat hebben gelden de volgende uiterste indiendata:

BOF-mandaathouders die hun mandaat verworven hebben na de FWO-oproep met deadline 1/12/2022 zijn verplicht om uiterlijk 1/12/2024 een nieuwe aanvraag bij het FWO in te dienen
BOF-mandaathouders die hun mandaat verworven hebben na de FWO-oproep met deadline 1/12/2021 zijn verplicht om uiterlijk 1/12/2023 een nieuwe aanvraag bij het FWO in te dienen

Bekendmaking resultaat

De resultaten worden bekend gemaakt via de website van het BOF vanaf 5 juli 2024

Contact

Oproep en aanvraagformulieren

Eindverslag

Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan BOFapplication@UGent.be.