Resultaat Oproep FWO Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 2019-2020

Op 25 maart 2020 keurde de Raad van Bestuur van het FWO de lijst van geselecteerde investeringsvoorstellen goed. Aan de Universiteit Gent werden 33 voorstellen ingediend, waarvan 2 met een hoofdpromotor aan een andere universiteit. Daarvan kregen er 11 een subsidie toegekend (samen goed voor 5,72 miljoen euro).

Alfa

 • Het GCND (Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten) van prof. Anne Breitbarth (vakgroep Taalkunde) zal het eerste corpus van gesproken Nederlandse dialecten zijn. Het project beoogt de ontsluiting van een unieke collectie dialectopnames uit België, Frankrijk en het zuiden van Nederland, het merendeel opgenomen tussen 1963 en 1976. Het doel is om grootschalig onderzoek naar syntactische bijzonderheden van de zuidelijk-Nederlandse dialecten mogelijk te maken.

Beta

 • Om bewegende beelden te maken van veranderingen in de microstructuren van materialen, bijvoorbeeld wanneer materialen onderhevig zijn aan belasting of temperatuursverandering, zal prof. Leo Kestens (Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) een speciale raster-elektronenmicroscoop aankopen.

 • De faciliteit “NoLIMITS” (prof. Zeger Hens, vakgroep Chemie) beoogt de installatie van een geavanceerde lichtbron die onderzoekers voorbij de huidige state-of-the-art brengt op vlak van optische microscopie, spectroscopie en fabricage. Hierdoor ontstaat ruime meettijd binnen een consortium van 11 UGent onderzoeksgroepen uit 4 faculteiten voor de ontwikkeling van nieuwe materialen voor bv. verlichting en energieconversie.

 • Bij de creatie van een Bose-Einstein condensaat (BEC) worden duizenden atomen gekoeld tot een temperatuur van minder dan een microKelvin. Met deze experimenten wordt wereldwijd de toon gezet in de zoektocht naar nieuwe inzichten in de kwantummechanische wereld. De vakgroep Fysica en Sterrenkunde (Prof. Frank Verstraete) investeert met de toegekende subsidie in een op maat gemaakt laser projectie systeem voor een BEC-toestel.

 • Prof. Frederic Lynen (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) zal met de financiering ultrahoge resolutie massaspectrometrie koppelen aan chromatografische scheidingstechnieken. Het beoogde toestel zal betere analyses toelaten in o.a. de organische synthese, geavanceerde waterzuiveringsprocessen en biofarmaceutische analyses.

 • In dit project zullen de upgrade van een 400 MHz NMR-spectrometer en de omvorming van een 500 MHz NMR-spectrometer gefinancierd worden. Dit is financieel interessanter dan het aankopen van nieuwe toestellen. Beide toestellen zijn van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van geavanceerde en functionele materialen binnen het consortium o.l.v. Prof. José Martins (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie).

 • Door een consortium bestaande uit VUB en UGent (prof. Andre Skirtach, Vakgroep Biotechnologie) zal een Atomic Force Microscopyy (AFM)-nanobiotechnologieplatform gecreëerd worden dat bestaat uit een high-speed bio-AFM en een verbeterde AFM met geavanceerde sensoren. Dankzij de FluidFM-technologie zal het platform ook gebruikt kunnen worden voor onder andere penlithografie, manipulatie met één cel en injectie met één cel.

Gamma

 • Prof. Filip Van Nieuwerburgh (vakgroep Geneesmiddelenleer) koopt met dit project de PromethION aan, een instrument voor hoge doorvoer nanopore sequencing. Dit is een technologie die directe, real-time analyse van lange DNA- en RNA-fragmenten mogelijk maakt. De PromethION zal gehuisvest worden in het UGent Expertise Centrum voor Sequencing.
 • Voor de faculteit Diergeneeskunde vraagt prof. Eric Cox (vakgroep Translationele Fysiologie, Infectiologie en Volksgezondheid) financiering voor een FACS (Fluorescence-activated cell sorting) toestel. Het huidige toestel is complex, verouderd en wordt steeds onbetrouwbaarder. Het nieuwe toestel zal laagdrempeliger zijn en tegelijkertijd van onschatbare waarde zijn voor het diergeneeskundig onderzoek aan de faculteit (o.a. plaatsortering voor ‘single cell omics’, temperatuur gecontroleerde staallader en verzamelrecipiënten).
 • De nieuwe BD FACSymphony cel-sorter die zal aangekocht worden door prof. Bart Lambrecht (vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie) maakt het mogelijk om cellen te sorteren gebaseerd op meer dan 25 kleuren aan een nooit geziene snelheid. Dit toestel zal het consortium toelaten hun zeer competitieve positie in immunologisch onderzoek verder uit te bouwen in Vlaanderen.
 • Voor het ‘Centre for Advanced Light Microscopy’ van UGent zal een geavanceerde STED-nanoscoop aangeschaft worden door prof. Kevin Braeckmans (vakgroep Geneesmiddelenleer). Dankzij recente ontwikkelingen in fluorescente labels en lasertechnologie is het nu mogelijk geworden om tot wel 10 keer meer detail te zien, waardoor ‘nanoscopie’ een feit geworden is en zo levende biologische systemen met ongekend detail bestudeerd kunnen worden.