Resultaat Oproep FWO Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 2021-2022

Op 30 maart 2022 keurde de Raad van Bestuur van het FWO de lijst van geselecteerde investeringsvoorstellen goed. Aan de Universiteit Gent werden 38 voorstellen ingediend, waarvan 1 met een hoofdpromotor aan een andere universiteit. Daarvan kregen er 13 een subsidie toegekend (samen goed voor 7,69 miljoen euro).

Alfa

 • Prof. Christel Stalpaert (vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen) ontwikkelt NECROPOLIS UNITED: een database die brondata over gerapporteerde dode vluchtelingen in Europa uit drie verschillende databanken integreert en actualiseert. Daarnaast zal er een duurzaam informatiesysteem ontwikkeld worden dat de database up-to-date houdt.

Beta

 • Prof. Jana Asselman (vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie) zal met de financiering een high-tech zoutwatergolfgoot bouwen in de nieuwe gebouwen van het Wetenschapspark in Oostende. De golfgoot zal uniek zijn in Europa dankzij de mogelijkheid om oceaancondities perfect na te bootsen en het kunnen produceren van kwaliteitsvolle golven en stromingen. De golfgoot zal de kloof dichten tussen kleinschalige, artificiële labostudies en complexe, dure veldstudies, door de oceaan naar het labo te brengen.

 • Het project van prof. Diederik Depla (vakgroep Vastestofwetenschappen) beoogt de verwerving van een laagspannings-elektronenmicroscoop (LV-SEM) en een röntgenspectrometer die gevoelig is voor lichte elementen zoals lithium (SXES). Dit gecombineerd met een transfersysteem dat toelaat luchtgevoelige materialen onder inerte atmosfeer naar de analysekamer te brengen zal zorgen voor kwalitatieve karakterisering van materialen. Het consortium verenigt teams die anorganische of hybride dunne films en nanostructuren, en hun oppervlakken onderzoeken.

 • (Bio)polymeersynthesie, -modificatie en multilaag/vormproductie voor bv. (voedings)verpakking, recyclage en voedingsproductie zijn gekarakteriseerd door een hoog viskeus reactiemedium wat productie op grote schaal (met reproduceerbare producthomogeniteit en hoge opbrengst) bemoeilijkt. Een techniek om dergelijke verwerking te realiseren is extrusie (EX) waarin korrels omgezet worden via een schroef in een materiaal. Het team van prof. Dagmar D’hooge (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) investeert in apparatuur die de uitdagingen van de technologie hierrond oplost.

 • Prof. Sandra Van Vlierberghe (vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) investeert in het verwerven van een volumetrische 3D-printing techniek met de verkregen financiering. Bij volumetrisch 3D-printen is de fabricagetijd onafhankelijk van het volume van het 3D-voorwerp en kunnen voorwerpen op centimeter-schaal in tientallen seconden worden opgebouwd.

 • Prof. Günther Roelkens (vakgroep Informatietechnologie) investeert in de installatie van een ultramoderne micro-transfer printer (TOPTRANS). Dit toestel is wereldwijd uniek in een academische omgeving. Het consortium bestaat uit een multidisciplinair team met een focus op de fotonische en elektronische systemen van de toekomst, zoals sensoren voor zelfrijdende auto’s, AR/VR schermen, etc.

 • De A&MS onderzoeksgroep (prof. Frank Vanhaecke, vakgroep Chemie) beoogt de aankoop van een tweede generatie tandem ICP-massaspectrometer waarbij de krachtigste techniek voor de bepaling van elementen op spoor- en ultraspoorniveau gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de context van bio-imaging.

 • Om meer inzicht te krijgen in identificatie en kwantificatie van semi-VOS (vluchtige organische stoffen), zal prof. Kristof Demeestere (vakgroep Groene Chemie en Technologie) met de financiering een platform aanschaffen dat hiertoe bijdraagt. In praktijk kent het onderzoek bv. een toepassing in voedingsproducten waarbij de semi-VOS een rol spelen als vroege indicatoren voor microbieel bederf, wat essentieel is om de beschikbaarheid van veilig voedsel te verzekeren en om voedselverspilling te voorkomen.

Gamma

 • Het consortium van prof. Ruslan Dmitriev (vakgroep Structuur en Herstel van de Mens) wil investeren in FLIM-microscopie (Fluorescentie levenslange beeldvormingsmicroscopie). FLIM-systemen voldoen reeds aan de vereisten om te werken met patiënt-afgeleide tumor xenograften, organoïden en geavanceerde 3D-cel- en weefselgebaseerde modellen en staan ook open voor de volgende generatie beeldvormende revolutie(s) en opkomend biowetenschappelijk en biomedisch onderzoek. Deze moderne FLIM-microscoop zal als een katalysator functioneren voor grensverleggend onderzoek aan UGent.

 • De onderzoeksgroep van prof. Pieter Van Vlierberghe (vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde) ontvangt financiering voor de opstart van een PDX-centrum (patiënt-afgeleide xenograft) op de campus UZ Gent: “PDXGhent”. Dit centrum zal instaan voor een gecentraliseerde coördinatie van generatie, karakterisering, bewaring en datamanagement van PDX-modellen. Bij PDX-modellen worden operatief verwijderde tumorfragmenten van patiënten direct getransplanteerd in immuun-deficiënte muizen. PDXGhent heeft als doel een flexibele uitwisseling van kennis en PDX-modellen toe te laten en hierdoor unieke kansen te creëren voor de kankeronderzoeksgemeenschap in Gent.

 • Om de nauwkeurige en specifieke kwantificatie van kleine organische moleculen mogelijk te maken, koopt prof. Siska Croubels (vakgroep Pathobiologie, Farmacologie en Bijzondere Dieren) een “modulaire en nanoschaal ultrahoge performante vloeistofchromatografie tandem massaspectrometer” aan voor onderzoek gericht op geneesmiddelen, toxines en endogene componenten, evenals hun metabolieten en biomerkers.

 • Dankzij de SpatialConnect infrastructuur van prof. Martin Guilliams (vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie) zal de uitdaging kunnen aangegaan worden om van elk celtype de exacte locatie te bepalen. Ook zullen de volledige weefselarchitectuur en de specifieke cel-cel-interacties van elk orgaan in kaart gebracht kunnen worden met deze infrastructuur voor spatiale transcriptomics analyse.

 • Prof. Dieter Deforce (vakgroep Geneesmiddelenleer) investeert in een nieuw massaspectrometrisch ontwerp: het ZenoTOF 7600-systeem dat een nieuwe, baanbrekende fragmentatietechnologie combineert met de Zeno-trap, die de instrumentgevoeligheid tienvoudig verhoogt. Dit project situeert zich binnen de massaspectrometrie gebaseerde proteomics.