Resultaat Oproep Hercules Middelzware Onderzoeksinfrastructuur 2015-2016

Op 24 februari 2016 keurde de Raad van Bestuur van het FWO de lijst van geselecteerde investeringsvoorstellen goed. Aan de Associatie UGent werden 26 voorstellen ingediend, waarvan 3 met een hoofdpromotor aan een andere Associatie; 13 ervan kregen een subsidie toegekend (samen goed voor 5,73 miljoen euro).

Alfa

 • Prof. Jo Van Steenbergen (Vakgroep Talen en Culturen) zal in zijn Mamlukse Prosopografie Project (MPP) een ‘Open Access’ digitale gegevensdatabank opzetten voor de studie van elitaire sociale groepen, netwerken en maatschappelijke/culturele praktijken in het laatmiddeleeuwse Mamlukensultanaat van Egypte en Syrië (13e-15e eeuw).
 • De drie grote dialectlexicografische databanken (Woordenboek van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse Dialecten) documenteren de goeddeels verdwenen dialectwoordenschat van het Zuidelijk Nederlands. Het consortium van Prof. Jacques Van Keymeulen (Vakgroep Taalkunde) zal deze drie databanken samenvoegen en standaardiseren in een geïntegreerde databank. 
 • Met de Psychotherapy Single Case Database (PSCD) zal de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (Prof. Ann Buysse) een databank voor gepubliceerde single case studies in het veld van psychotherapie-onderzoek ontwikkelen. 
 • Het project van Prof. Frank Vermeulen en Prof. Roald Docter (Vakgroep Archeologie), in samenwerking met KU Leuven, heeft tot doel het vergaren van digitale data te bevorderen. Dit heeft als voordeel dat de informatie uit opgravingen bewaard kan worden zonder het materiaal te vernietigen. Tegelijkertijd zal er een allesomvattend GIS-georiënteerd informatiesysteem voor de archeologische data ontwikkeld worden.

Beta

 • De onderzoeksinfrastructuur van het team van Prof. Geert Haesaert (Vakgroep Toegepaste Biowetenschappen) bestaat uit een geautomatiseerde multispectrale camera, gemonteerd op een cartesiaanse coördinaat robot. Het geheel is ondergebracht in een geacclimatiseerde omgeving en de robot is uitgerust met een automatisch gestuurde dispenser voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen, plantenhormonen of biostimulants waarmee high througput plantenstress kan worden bestudeerd. 
 • Prof. Christophe Leys (Vakgroep Toegepaste Fysica) zal met de FWO/Herculessubsidie een geavanceerde C60 ionenbron aankopen. In combinatie met een reeds beschikbaar XPS-toestel zal de ionenbron in staat zijn om zeer nauwkeurige chemische diepteprofielen te bepalen van organische materialen.
 • De LC-IRMS van Prof. Pascal Boeckx (Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie) is een isotoop ratio massa spectrometrie (IRMS) detector, gekoppeld aan een vloeistofchromatografisch (LC) systeem. Hierdoor wordt component specifieke stabiele isotopen analyse mogelijk op moleculair niveau.
 • De onderzoeksinfrastructuur die door het multi-disciplinair consortium van Prof. Herman Van Langenhove (Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie) zal aangekocht worden is een proton reaction time-of-flight massaspectrometer met quadrupool ion gids (PTR-Qi-TOF-MS). Dit instrument zal gebruikt worden voor de real-time sporen analyse van vluchtige organische stoffen (VOS) en wordt gekenmerkt door een hoge tijdsresolutie en massa resolutie.
 • Door de aankoop van een cryogeen gekoelde detector bij Prof. José Martins (Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie) zal de gevoeligheid van de bestaande NMR-techniek (Nucleaire Magnetische Resonantie) sterk verbeterd worden door het reduceren van elektronische ruis.
 • Het project van Prof. Dirk Verschuren (Vakgroep Biologie) is gericht op de extractie en analyse van een ca. 250.000 jaar oud sedimentarchief op de bodem van het Challa-meer in Oost-Afrika. De verwachting is dat dit sediment het tropisch equivalent zal worden van de ijsboringen in Groenland en Antarctica.
 • De onderzoeksinfrastructuur voor toekomstige Internet core netwerken en geavanceerd cloudonderzoek (Prof. Piet Demeester, Vakgroep Informatietechnologie) maakt experimenteel-ondersteunend onderzoek rond grootschalige cloudsystemen mogelijk. Doordat de infrastructuur volledig zal opgebouwd worden biedt dit de onderzoekers volledige controle over de infrastructuur en krijgen ze een volledig zicht op alle onderliggende systemen.

Gamma

 • De MALDI-TOF/TOF massa spectrometer, die door Prof. Frank Pasmans (Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten) zal aangekocht worden is een veelzijdig toestel met een krachtige techniek voor de analyse van macromoleculen van biologische oorsprong.
 • Het consortium van Prof. Petra De Sutter (Vakgroep Uro-gynaecologie) zal een multi-parameter high-speed fluorescence-activated cell sorting (FACS) aankopen, wat accurate sortering van celpopulaties zal toelaten. Specifiek zal het toestel gebruikt worden om stamceltechnologie aan de UGent tot een hoger niveau te brengen.