Innovatiemandaten met bedrijf

Timing

Twee deadlines per jaar: eenmaal in maart, eenmaal in september.

Wat?

Innovatiemandaten zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld.

De mobiliteit tussen de academische en industriële wereld wordt aangemoedigd. De kandidaat kan zowel aan UGent als in het bedrijf onderzoek doen.

Er zijn twee types innovatiemandaten met een bestaand bedrijf:

 • Fase 1: In deze fase wordt de toepasbaarheid van het onderzoek in een bedrijfscontext beoordeeld. Indien de doelstellingen uit deze fase worden gehaald kan de kandidaat met fase 2 starten. Max. 12 maanden.
 • Fase 2: Het bedrijf staat in voor de strategische oriëntatie van het onderzoek en voor de cofinanciering. De kandidaat kan onmiddellijk in deze fase starten of kan eerst fase 1 als voorbereiding doen. Max. 24 maanden.

Let op: Er zijn verschillende aanvraagformulieren voor de verschillende types mandaten.

Voorwaarden

 • 1 (of meerdere) industriële promotoren, verbonden aan een onderneming met exploitatievestiging in Vlaanderen
 • 1 Vlaamse universiteit of andere kennisinstelling
 • 1 (of meerdere) wetenschappelijke promotoren
 • Kandidaat moet gedoctoreerd zijn
 • De mogelijkheid bestaat om deeltijds te werken. De looptijd wordt dan aangepast zodat er twee (of drie) volle mensjaren kan gewerkt worden.

Indienen met UGent?

Indienen kan in het Engels of in het Nederlands. De rest van de procedure verloopt in de taal van indiening.

Procedure:

 1. Neem contact op met UGent () voor de opmaak van het budget. U hoeft ons enkel door te geven hoeveel jaar werkervaring u al heeft.
  Indien u in fase 2 werknemer van het bedrijf wordt dan maken zij het budget op.
 2. Maak een nieuw project aan op het online-platform van VLAIO en bezorg ons de link. Bezorg de link ook aan de andere partijen (bedrijf, ev. andere partners).
 3. Van zodra uw project klaar is om in te dienen, zullen wij de aanvraag laten ondertekenen (elektronisch, via eID) door de rector of een gemachtigde. Laat ook de andere partners ondertekenen.
 4. Ten laatste 6 weken na indiening moet een ondertekende samenwerkingsovereenkomst of afsprakennota tussen UGent en het bedrijf aan het VLAIO bezorgd worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de afdeling TechTransfer (Karen.Cure@UGent.be).
 5. Evaluatie. Er vindt een mondelinge toelichting plaats in de loop van mei of november. Na het indienen van een schriftelijk projectvoorstel zal de kandidaat zijn project én de economische mogelijkheden van het resultaat van dit onderzoek moeten toelichten voor een jury van experten.

Toekenning

Indienen in maart, toekenning in juni. Indienen in september, toekenning in december.

Starten gebeurt steeds op de eerste dag van de maand, ten vroegste de maand na indiening, ten laatste 6 maanden na toekenning.

Indien er gestart wordt vóór de officiële toekenning, dan gebeurt dit volledig op risico van de wetenschappelijke promotor.

Meer informatie

  Contact

  Afdeling Onderzoekscoördinatie

  Gerelateerde inhoud