Innovatiemandaten

Innovatiemandaten zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.

Er zijn twee types innovatiemandaten:

  • Spin-off mandaat met als doel een nieuw op te richten bedrijf waarvan de industriële activiteit in Vlaanderen zal liggen. Max. 24 maanden.
  • Samenwerking met een bestaand bedrijf, waarbij het bedrijf instaat voor de strategische oriëntatie van het onderzoek en voor de cofinanciering. De kandidaat kan onmiddellijk starten met fase 2 (24 maanden) of kan eerst fase 1 als voorbereiding doen (max. 12 maanden). In deze fase wordt de toepasbaarheid van het onderzoek in een bedrijfscontext beoordeeld. Indien de doelstellingen uit fase 1 worden gehaald kan de kandidaat met fase 2 starten.