Innovatiemandaten spin-off

Timing

Twee deadlines per jaar: eenmaal in maart, eenmaal in september.

Wat?

Innovatiemandaten spin-off zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die de intentie hebben in Vlaanderen een bedrijf op te richten op basis van hun onderzoeksresultaten.

VLAIO voorziet 100% steun aan de universiteit.

Voorwaarden

 • Een Vlaamse universiteit of andere kennisinstelling
 • Een wetenschappelijke promotor
 • Een industriële mentor
  • Ondersteunt de kandidaat met advies tijdens de looptijd van het mandaat
  • Moet werknemer zijn van een bedrijf (niet noodzakelijk in Vlaanderen)
 • De kandidaat moet gedoctoreerd zijn op de startdatum van het innovatiemandaat
 • Looptijd: max. 2 jaar (mandaat stopt eerder bij oprichting spin-off)
 • Deeltijds werken is mogelijk (min. 50%). De looptijd wordt dan aangepast om tot een equivalent aan volle werkjaren te komen.

Ondersteuning

Vanuit UGent is er ondersteuning bij de voorbereiding en indiening van een innovatiemandaat. 

 • Het is sterk aanbevolen een intake-gesprek met TechTransfer aan te vragen om na te gaan of het project geschikt is als innovatiemandaat spin-off.
 • Elk jaar in januari wordt een infosessie georganiseerd waarbij de programmacoördinator van VLAIO de modaliteiten van de nieuwe oproep komt toelichten. De exacte datum en mogelijkheid tot inschrijving zijn vanaf eind december terug te vinden op de website van de Funding Academy.
 • TechTransfer of een van de IOF-Business developers geeft feedback op het business plan dat onderdeel is van de projectaanvraag.
 • Team Vlaams-federaal geeft ondersteuning bij de opmaak van het budget en administratieve stappen die nodig zijn voor een correcte indiening. Zie ook hieronder bij 'Indienen'.
 • TechTransfer geeft trainingen aan de kandidaten ter voorbereiding van hun mondelinge verdediging.

Indienen

Indienen kan in het Engels of in het Nederlands. De rest van de procedure verloopt in de taal van indiening.

Procedure:

 1. Meld zo vroeg mogelijk jullie aanvraag aan bij Team Vlaams-federaal (vlaams-federaal@ugent.be). Niet alle projectinfo of -partners hoeven gekend te zijn voor de aanmelding.
 2. Volgende zaken moeten in orde gemaakt worden om de aanvraag vanuit UGent te kunnen indienen:
  • Bespreek het business plan met TechTransfer of een van de IOF-Business developers.
  • Budget: Voor een raming van de personeelskost van de kandidaat kan je contact opnemen met de front officer van de vakgroep of vlaams-federaal@ugent.be.
   Bekijk de uitleg van het VLAIO-kostenmodel om het budget op te maken volgens de template van VLAIO. Team Vlaams-federaal kan de budgettabel van VLAIO nakijken, maar kan ze ook voor je invullen bij moeilijkheden. 
   Download deze template van VLAIO hier.
  • Link naar VLAIO-portaal: De indiening van de aanvraag zal via het online platform van VLAIO verlopen. Een van de partners maakt via de roze knop op de VLAIO-website een nieuwe aanvraag aan en voegt alle partners toe. Nadat alle info is ingevuld en alle bijlagen zijn opgeladen moet elke partner én de kandidaat zijn eigen deel finaliseren en indienen. Vanuit UGent moet dit door de rector of iemand met een volmacht gebeuren. Stuur de link naar de online aanvraag daarvoor door naar vlaams-federaal@ugent.be
 3. Van zodra het project klaar is om in te dienen, zullen wij voor UGent de aanvraag finaliseren en indienen in het online portaal van VLAIO via de link die ons doorgestuurd werd. Dit kan enkel gedaan worden door de rector of iemand met een volmacht. Dit kan niet door de kandidaat of de promotor gedaan worden.
 4. Ook de andere partners zullen hun deel in het VLAIO-portaal door hun rechtsgeldig vertegenwoordiger moeten laten finaliseren en indienen, net als de kandidaat. Pas nadat alle partners dit gedaan hebben is het project finaal bij VLAIO ingediend.
 5. Ten laatste 4 weken na indiening moet een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen UGent en het bedrijf van de industriële mentor aan het VLAIO bezorgd worden. Het bedrijf kan geen aanspraak maken op de intellectuele eigendomsrechten. Voor de overeenkomst wordt een vaste template gebruikt. 

Evaluatie

Er vindt een mondelinge verdediging plaats in de loop van mei of november. De kandidaat zal het project én het business plan moeten toelichten voor een jury van experten.

Vanuit TechTransfer worden trainingssessies georganiseerd voor de kandidaten om zich voor te bereiden op dit interview. Alle kandidaten worden hiervoor uitgenodigd.

Toekenning

Indienen in maart, toekenning in juli. Indienen in september, toekenning in december. De resultaten worden daags na het beslissingscomité gepubliceerd op de VLAIO-website. VLAIO brengt ook alle aanvragers via mail op de hoogte.

Starten gebeurt steeds op de eerste dag van de maand, ten vroegste de maand na indiening, ten laatste 6 maanden na toekenning.

Meer informatie

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie

UGent - Afdeling TechTransfer

Gerelateerde inhoud