Open Science

Open Science heeft als doel wetenschappelijk onderzoek vrij beschikbaar te maken voor andere wetenschappers en de maatschappij. Het is een extra mogelijkheid voor onderzoek van hoge kwaliteit omdat het hele onderzoeksproces transparanter wordt.

Wat is Open Science?

Open Science is de beoefening van wetenschap op zo'n manier dat anderen kunnen samenwerken en bijdragen, waarbij onderzoeksgegevens, labnotities en andere onderzoeksprocessen vrij beschikbaar zijn, onder voorwaarden die hergebruik, herdistributie en reproductie van het onderzoek en de onderliggende gegevens en methoden mogelijk maken (FOSTER Open Science Definition). Kort samengevat is Open Science transparante en toegankelijke kennis die wordt gedeeld en ontwikkeld via samenwerkingsnetwerken (Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes 2018).

Open Science gaat over het verbeteren van de nauwkeurigheid, verantwoording en reproduceerbaarheid van onderzoek. Het is gebaseerd op de principes van inclusie, eerlijkheid, billijkheid en delen, en wil uiteindelijk de manier veranderen waarop onderzoek wordt gedaan, wie erbij betrokken is en hoe het wordt gewaardeerd. Het doel is om onderzoek meer open te stellen voor deelname, beoordeling/weerlegging, verbetering en (her)gebruik zodat de wereld er voordeel van heeft.

Open Science omvat een verscheidenheid aan praktijken, meestal op gebieden als open toegang tot publicaties, open onderzoeksgegevens, open source software/tools, open workflows, citizen science, open onderwijsmiddelen en alternatieve methoden voor onderzoeksevaluatie, waaronder open peer review (Pontika et al., 2015).

Open Science binnen de UGent

De Universiteit Gent ondersteunt Open Science en streeft naar beleid, infrastructuur en begeleiding die de Open Science houding van haar onderzoeksgemeenschap bevorderen.