Engageer je voor ontwikkelingssamenwerking

Go Strange

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Zuiden op een geëngageerde manier te ontdekken. Je kan aan een inleefreis of uitwisseling deelnemen of er zelf één opzetten, je handen uit de mouwen steken en als vrijwilliger meedraaien in een bestaand project of stage doen in een organisatie in het Zuiden.

Het zijn allemaal ervaringen die tellen als je ambities hebt om voor een langere periode als NGO-coöperant ('ontwikkelingswerker') naar het Zuiden te trekken of zelfs in je later beroepscarrière in België.

De website bij uitstek voor meer informatie hierover is deze van Go Strange!

International Association of Agricultural Students (IAAS)

Met een brede waaier van activiteiten promoot IAAS de samenwerking en onderlinge verstandhouding tussen studenten van verschillende culturen. Bovendien moedigt IAAS de uitwisseling van ideeën en ervaring, met betrekking tot een landbouwkundige opleiding, aan.

Meer informatie is terug te vinden op de website van IAAS of mailen naar iaas@fbw.ugent.be.

United Nations Volunteers Programme

Dit programma wil jonge universitaire afgestudeerden de kans geven een jaar mee te draaien in projecten die kaderen in internationale ontwikkelingssamenwerking. De vrijwillige stagiairs kunnen een actieve bijdrage leveren en zo de realiteit leren kennen. Dit is een mooie gelegenheid om theoretische, academische kennis aan te vullen met praktische ervaring.

Meer informatie vindt u op de website van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Scholars at Risk

Sinds 28 april 2011 is UGent lid van Scholars at Risk (SAR). SAR is opgericht in 1999 in de Verenigde Staten en bestaat uit een groeiend internationaal netwerk van ruim 240 erkende universiteiten en wetenschappelijke instituten in 30 landen die zich inzetten voor vervolgde wetenschappers. Een aantal van de meest toonaangevende universiteiten zijn lid van SAR, zoals o.m. Harvard, Stanford, Cornell, MIT, Oxford, Cambridge, …

Door deel uit te maken van het SAR-netwerk engageert de UGent zich om:

  • Vervolgde wetenschappers een passende tijdelijke aanstelling, stageplaats of beurs aan te bieden
  • Lezingen, seminaries, conferenties over academische vrijheid te organiseren en om daarbij vervolgde wetenschappers een forum aan te bieden
  • Te participeren aan conferenties over academische vrijheid en vervolgde wetenschappers
  • Deel te nemen aan internationale onderzoeks- en onderwijsprojecten op het gebied van academische vrijheid

Voor meer info over SAR en de samenwerking met UGent kan je terecht bij Nancy Terryn.

Interessante links

Wil jij een tijdje naar het buitenland? Laat je inspireren door scholieren en studenten die de stap al waagden.

Blijf op de hoogte: www.ugent.be/ontwikkelingssamenwerking

Websites m.b.t. ontwikkelingssamenwerking