Waar kan ik aan de slag?

Je hebt je (verkorte) educatieve masteropleiding voltooid en je wilt aan de slag?

Sectoren

De component domein of je eerder behaald masterdiploma bereidt je voor op:

  • Tewerkstelling in de sectoren aansluitend bij je masterspecialisatie.
  • Toegang tot het doctoraat.

De component leraar bereidt je voor op:

  • Een job als leraar met een focus op het secundair onderwijs (tweede en derde graad), het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Lees meer over welke vakken je mag geven.
  • Een job in het bedrijfsleven waarbij je bijvoorbeeld vormingen of coaching geeft, in de sociaal-culturele sector, in musea enz.

Solliciteren en werken in het onderwijs

Wil je met de educatieve master in het secundair onderwijs staan? We geven hieronder alvast wat informatie mee.

Voor vacatures buiten het onderwijs na het behalen van je educatieve master kan je terecht op de algemene vacaturewebsites en de VDAB.

VDAB

De VDAB voorziet een website waarin ze werkzoekende leerkrachten de mogelijkheid geeft om hun CV op te laden. Schooldirecties kunnen deze databank raadplegen wanneer ze op zoek zijn naar een geschikte leerkracht voor hun school.

Neem een kijkje op de website van de VDAB 

Spontaan solliciteren

Je kan ook (spontaan) solliciteren bij verschillende (hoge)scholen. Bekijk de contactgegevens van (hoge)scholen in de databank onderwijsaanbod.

Onderwijsnetten

De verschillende onderwijsnetten hanteren soms een eigen aanpak om kandidaat-leraren te rekruteren. Hieronder zetten we er een aantal op een rijtje:


Gemeenschapsonderwijs 

Wil je solliciteren in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dan kandideer je binnen de vastgestelde periode.

  • Tussen 15 april en 15 juni moet je verplicht elektronisch kandideren. Kandideer je tijdig dan heb je voorrang bij aanstelling.
  • Na 15 juni: kandideren kan nog altijd maar je krijgt een lagere prioriteit. Je stuurt je sollicitatiebrief rechtstreeks naar de schooldirectie(s). Bij gebrek aan kandidaten uit de officiële procedure kan een schooldirectie je alsnog contacteren.


Gesubsidieerd officieel onderwijs

1. Wil je solliciteren in het stedelijk of gemeentelijk onderwijs? Richt je sollicitatiebrief aan het stads- of gemeentebestuur. Bekijk de website van de desbetreffende stad of gemeente voor eventuele specifieke procedures.

2. Wil je solliciteren in het provinciaal onderwijs? Volg dan per provincie de procedure beschreven op de website.


Gesubsidieerd vrij onderwijs

Wil je solliciteren in het katholiek onderwijs, richt je sollicitatiebrief rechtstreeks aan de scholen die je interesseren.

Volgende websites kunnen ook interessant zijn: 

Onderwijs Vlaanderen

  • Deze algemene website van de Vlaamse overheid bundelt op één overzichtspagina alle praktische informatie voor (toekomstige) leerkrachten. 
  • De Vlaamse overheid heeft een brochure gemaakt waarin ze beginnende leerkrachten wegwijs wilt maken in het onderwijslandschap. Via deze brochure kan je ook nagaan wat je loon in het onderwijs zal zijn.
  • Ben je op zoek naar de contactgegevens van een bepaalde school of een mogelijke stageplaats? Via de databank onderwijs vind je een actueel overzicht van alle erkende scholen en schoolgemeenschappen in Vlaanderen.
  • Heel wat actuele vacatures in het Vlaamse onderwijs kan je vinden op de webpagina Lesgeven is alles geven

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Contacteer ons