Vrijstellingen verkorte eduma

Heb je de competenties voor een bepaald vak uit de verkorte educatieve master reeds verworven in een andere erkende opleiding of via een creditcontract? Dan kom je in aanmerking voor een vrijstellingsaanvraag.

Wanneer een vrijstelling aanvragen? 

Vraag tijdig vrijstellingen aan!

Uiterste indiendata zijn: 

 • voor opleidingsonderdelen uit het 1e semester: 14 november 
 • voor opleidingsonderdelen uit het 2e semester en jaarvakken (inclusief de masterpraktijkproef): 28/29 februari 

Gedurende volgende periodes kan je vrijstellingsaanvragen indienen, maar worden ze niet behandeld:

 • tussen 15 november en 15 januari
 • tussen 1 juni en 15 augustus

Tussen 1 maart en 1 juni is het niet mogelijk om aanvragen in te dienen. 

Hoe een vrijstelling aanvragen?

Vrijstellingsaanvragen verlopen via Oasis.

We onderscheiden 3 types. Neem onderstaande info volledig door alvorens een vrijstellingsaanvraag te starten. 

Type 1: Vak uit de precedentenlijst

 • Bekijk de precedentenlijst beschikbaar op Ufora (digitale leeromgeving), op de Educatieve master: overkoepelende infosite -> Inhoud -> Vrijstellingen -> Download de Excellijst (er zijn 3 tabbladen).
 • Ga na of je in aanmerking komt voor een vrijstelling op basis van je vooropleiding (bekijk hiervoor tabbladen 2 en 3). Bijvoorbeeld: UGent bachelors revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kunnen een vrijstelling aanvragen voor Psychologie van de adolescentie.
 • Vraag de vrijstelling aan in Oasis. Ondervind je moeilijkheden bij het indienen van de aanvraag? Neem een kijkje in de handleiding voor vrijstellingsaanvragen. 

Beschik je over een masterdiploma pedagogische wetenschappen of sociaal werk behaald aan de UGent? Bekijk het overzicht van vakken waarvoor je reeds de competenties behaald hebt inclusief het stappenplan over hoe je deze vrijstellingen kan aanvragen in Oasis. 

Automatische vrijstellingen voor identieke vakken

Volgde je in jouw vooropleiding of via creditcontract al een opleidingsonderdeel uit de verkorte educatieve master? Let erop dat het om een identiek vak gaat: zelfde lesgever, zelfde code, zelfde aantal studiepunten. Als je het identieke vak toevoegt in jouw curriculum in Oasis, zal de vrijstelling automatisch toegekend worden. Je dient dus GEEN vrijstellingsaanvraag in te dienen voor identieke vakken.

Dit geldt ook voor onderwijsgerelateerde vakken in de keuzeruimte waarvoor je in jouw vooropleiding een credit verwierf. 

 • Wanneer je jouw curriculum samenstelt in Oasis, voeg bij ‘Module 4: een onderwijsgerelateerd keuzevak’ het onderwijsgerelateerd keuzevak toe waarvoor je in het verleden een credit behaalde.
 • De vrijstelling zal automatisch toegekend worden in jouw curriculum. Je dient dus GEEN vrijstellingsaanvraag in te dienen.
 • De curriculumcommissie gaat na of het effectief om een onderwijsgerelateerd keuzevak gaat. Indien dit niet het geval is, zal het afgekeurd worden en zal jou gevraagd worden een onderwijsgerelateerd keuzevak op te nemen. Bekijk de lijst van onderwijsgerelateerde vakken in tabblad 1 van de precedentenlijst op Ufora (op de Educatieve master: overkoepelende infosite -> Inhoud -> Vrijstellingen -> Download de Excellijst) om na te gaan welke vakken al goedgekeurd werden.

Type 2: Masterpraktijkproef

Je komt in aanmerking voor een vrijstelling voor de masterpraktijkproef (9 SP) als je al een masterproef in jouw vakdomein afleverde waarin:

 1. je onderwijskundige literatuur gebruikt
 2. je een onderwijskundige onderzoeksvraag beantwoordt
 3. de resultaten van je onderzoek relevant zijn voor het onderwijs(beleid)

 

Voeg bij jouw aanvraag in Oasis volgende documenten toe:

Zonder deze (volledige) documenten kunnen we je vrijstellingsaanvraag helaas niet beoordelen.

Type 3: Andere vrijstellingsaanvragen (met aanvraagformulier)

Indien jouw vrijstellingsaanvraag niet onder bovenstaande 2 types valt, moet je aantonen/bewijzen dat je de inhoud en eindcompetenties van het vak reeds verworven hebt (in andere vakken uit een erkende opleiding of via creditcontract). 

Vertrekbasis is de huidige studiefiche van het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Raadpleeg de studiefiche in de studiekiezer (in het tabblad ‘Programma’ van je opleiding).

Bezorg via Oasis het ingevulde document aanvraagformulier vrijstelling eduma en voeg andere relevante inhoudelijke documenten toe zodat de verantwoordelijk lesgever een correct oordeel kan vellen: studiefiche gevolgd vak (in het jaar waarin je het gevolgd hebt), inhoudstafel, volledige cursus, ...

Zonder deze (volledige) documenten kunnen we je vrijstellingsaanvraag helaas niet beoordelen.

Let op! Dien je een vrijstellingsaanvraag in voor (een deel van) de keuzeruimte?

 • Voeg dan het keuzevak met het correct aantal studiepunten toe in Oasis waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
 • Je hebt keuze tussen keuzevak3 (code H002449, 3 SP), keuzevak4 (code H002450, 4 SP), keuzevak5 (code H002451, 5 SP) keuzevak6 (code H002452, 6 SP) en keuzevak10 (code H002463, 10 SP).
 • Het cijfer in de naam van het keuzevak verwijst dus naar het aantal studiepunten waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

Ondervind je moeilijkheden bij het indienen van de aanvraag? Neem een kijkje in de handleiding voor vrijstellingsaanvragen. 

Praktische tips en technische handleiding Oasis

 • Download de technische handleiding
 • 'Bijlagen': je kan uitsluitend PDF als bijlage toevoegen. Geef jouw bijlages een duidelijke titel.
 • Aanvraagformulieren voeg je verplicht toe als bijlage onder de categorie ‘Andere’.
 • 'Studiepunten': vul 0 in indien jouw vooropleiding niet in studiepunten werd uitgedrukt.
 • 'URL': voeg de link naar de ECTS-fiche toe (of het opleidingsprogramma) van het academiejaar waarin je het vak gevolgd hebt. 
 • Werd jouw vooropleiding aangeboden door een CVO, zoek deze instelling dan onder de categorie 'Hogeschool'. 

Beoordeling van je vrijstellingsaanvraag

 • De trajectbegeleiders onderzoeken jouw aanvraag en vragen indien nodig advies aan de betrokken lesgever.
 • Elke vrijstellingsaanvraag wordt voorgelegd aan de curriculumcommissie die beslist over de toekenning. 
 • De beslissing van de curriculumcommissie wordt elektronisch bekendgemaakt via Oasis. Je ontvangt een mail met deze beslissing. Dit kan een maand duren. 

Niet akkoord met de beoordeling? 

Je hebt 7 kalenderdagen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de curriculumcommissie bij de Institutionele Beroepscommissie van de UGent. De procedure hiervoor staat beschreven in artikel 81 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Al een diploma van leraar behaald?

Heb je al een lerarenopleiding gevolgd en wil je nog een educatieve master behalen? Bekijk mogelijke trajecten en vrijstellingen.

Andere ervaring

Je kan ook eerder of elders verworven competenties (EVC's) die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd laten erkennen voor een vrijstellingsaanvraag.

Concreet betekent dit dat je op basis van ervaring uit je werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven enz. bepaalde competenties kan laten erkennen.

Op basis van deze erkende competenties kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken uit de opleiding die deze competenties nastreven.

De erkenningsprocedure voor deze competenties is niet kosteloos en verloopt via de associatie UGent.

Lees meer over de EVC-procedure

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook