Vrijstellingen verkorte eduma

Heb je de competenties voor een bepaald vak uit de verkorte educatieve master reeds verworven in een andere erkende opleiding of via een creditcontract? Dan kom je in aanmerking voor een vrijstellingsaanvraag.

Wanneer een vrijstelling aanvragen? 

Vraag tijdig vrijstellingen aan!

Uiterste indiendata zijn: 

 • voor opleidingsonderdelen uit het 1e semester: 14 november 
 • voor opleidingsonderdelen uit het 2e semester en jaarvakken (inclusief het onderwijsonderzoeksproject: verkorte educatieve masterproef): 28/29 februari 

Gedurende volgende periodes kan je vrijstellingsaanvragen indienen, maar worden ze niet behandeld:

 • tussen 15 november en 15 januari
 • tussen 1 juni en 15 augustus

Hoe een vrijstelling aanvragen?

Vrijstellingsaanvragen verlopen via Oasis.

We onderscheiden 3 types. Neem onderstaande info volledig door alvorens een vrijstellingsaanvraag te starten. 

Type 1: Identiek vak of vak uit de precedentenlijst

 • Je behaalde reeds een credit voor identiek hetzelfde vak uit de verkorte educatieve master: zelfde opleidingsonderdeel, zelfde verantwoordelijk lesgever, zelfde aantal studiepunten (bijv. je behaalde reeds een credit voor Krachtige leeromgevingen in je bacheloropleiding)
 • Je vraagt een vrijstelling aan voor één van de vakken die deel uitmaken van de precedentenlijst beschikbaar op Ufora
  (bijv. bachelors revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kunnen een vrijstelling aanvragen voor Psychologie van de adolescentie).
  Check dus zeker deze precedentenlijst op Ufora, op de Educatieve master: overkoepelende infosite -> Inhoud -> Vrijstellingen -> Download de Excellijst (er zijn 3 tabbladen).
 • Beschik je over een masterdiploma pedagogische wetenschappen of sociaal werk behaald aan de UGent? Bekijk het overzicht van vakken waarvoor je reeds de competenties behaald hebt.

Specifiek voor aanvragen voor vakken uit de keuzeruimte:

Selecteer in Oasis het keuzevak met het correct aantal studiepunten waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Je hebt keuze tussen:

 • keuzevak3, H002449, 3 studiepunten
 • keuzevak4, H002450, 4 studiepunten
 • keuzevak5, H002451, 5 studiepunten
 • keuzevak6, H002452, 6 studiepunten

Het cijfer in de naam van het keuzevak verwijst dus naar het aantal studiepunten waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Voorbeeld: je vraagt een vrijstelling aan voor 5 studiepunten keuzeruimte o.b.v. het onderwijsgerelateerd vak Leerpsychologie (5 SP). Selecteer dan keuzevak5 met code H002451.

Type 2: Onderwijsonderzoeksproject: verkorte educatieve masterproef

Je komt in aanmerking voor een vrijstelling voor het onderwijsonderzoeksproject (9 SP) als je al een masterproef in jouw vakdomein afleverde waarin:

 1. je onderwijskundige literatuur gebruikt
 2. je een onderwijskundige onderzoeksvraag beantwoordt
 3. de resultaten van je onderzoek relevant zijn voor het onderwijs(beleid)

 

Voeg bij jouw aanvraag in Oasis volgende documenten toe:

Zonder deze (volledige) documenten kunnen we je vrijstellingsaanvraag helaas niet beoordelen.

Type 3: Andere vrijstellingsaanvragen (met aanvraagformulier)

Indien jouw vrijstellingsaanvraag niet onder bovenstaande 2 types valt, moet je aantonen/bewijzen dat je de inhoud en eindcompetenties van het vak reeds verworven hebt (in andere vakken uit een erkende opleiding of via creditcontract). 

Vertrekbasis is de huidige studiefiche van het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Raadpleeg de studiefiche in de studiekiezer (in het tabblad ‘Programma’ van je opleiding).

Bezorg via Oasis het ingevulde document aanvraagformulier vrijstelling eduma en voeg andere relevante inhoudelijke documenten toe zodat de verantwoordelijk lesgever een correct oordeel kan vellen: studiefiche gevolgd vak (in het jaar waarin je het gevolgd hebt), inhoudstafel, volledige cursus, ...

Zonder deze (volledige) documenten kunnen we je vrijstellingsaanvraag helaas niet beoordelen.

Praktische tips en technische handleiding Oasis

 • Download de technische handleiding
 • 'Bijlagen': je kan uitsluitend PDF als bijlage toevoegen. Geef jouw bijlages een duidelijke titel.
 • Aanvraagformulieren voeg je verplicht toe als bijlage onder de categorie ‘Andere’.
 • 'Studiepunten': vul 0 in indien jouw vooropleiding niet in studiepunten werd uitgedrukt.
 • 'URL': voeg de link naar de ECTS-fiche toe (of het opleidingsprogramma) van het academiejaar waarin je het vak gevolgd hebt. 
 • Werd jouw vooropleiding aangeboden door een CVO, zoek deze instelling dan onder de categorie 'Hogeschool'. 

Beoordeling van je vrijstellingsaanvraag

 • De trajectbegeleiders onderzoeken jouw aanvraag en vragen indien nodig advies aan de betrokken lesgever.
 • Elke vrijstellingsaanvraag wordt voorgelegd aan de curriculumcommissie die beslist over de toekenning. 
 • De beslissing van de curriculumcommissie wordt elektronisch bekendgemaakt via Oasis. Je ontvangt een mail met deze beslissing. Dit kan een maand duren. 

Niet akkoord met de beoordeling? 

Je hebt 7 kalenderdagen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de curriculumcommissie bij de Institutionele Beroepscommissie van de UGent. De procedure hiervoor staat beschreven in artikel 81 van het Onderwijs- en Examenreglement.

Al een diploma van leraar behaald?

Heb je al een lerarenopleiding gevolgd en wil je nog een educatieve master behalen? Bekijk mogelijke trajecten en vrijstellingen.

Andere ervaring

Je kan ook eerder of elders verworven competenties (EVC's) die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd laten erkennen voor een vrijstellingsaanvraag.

Concreet betekent dit dat je op basis van ervaring uit je werk, vrijwilligerswerk, verenigingsleven enz. bepaalde competenties kan laten erkennen.

Op basis van deze erkende competenties kan je vrijstellingen aanvragen voor vakken uit de opleiding die deze competenties nastreven.

De erkenningsprocedure voor deze competenties is niet kosteloos en verloopt via de associatie UGent.

Lees meer over de EVC-procedure

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook