Diploma van leraar (verkorte eduma)

Heb je reeds een diploma van leraar behaald en wens je nog een educatieve master te volgen? Bekijk jouw traject en eventuele vrijstellingen.

Educatieve masteropleiding

Je beschikt reeds over een diploma van educatieve master en wenst extra vereiste bekwaamheid te behalen?

Bekijk of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarde om een bijkomende vakdidactiek te volgen.

 • Schrijf je (opnieuw) in voor de verkorte educatieve master aansluitend bij je vooropleiding
 • Neem volgende opleidingsonderdelen op:
  • Gewenste vakdidactiek (6 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen) 
  • Stage (4 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen) overeenkomstig met de opgenomen vakdidactiek(en)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit de verkorte educatieve master.

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Je beschikt over een master- of licentiaatsdiploma én SLO diploma.

Je wil een internationaal herkenbaar diploma?

 • Je moet minstens nog de masterpraktijkproef (9 studiepunten) opnemen.
 • Geeft het educatief masterdiploma meer onderwijsbevoegdheid dan jouw eerder behaald SLO diploma, dan zal je nog een vakdidactiek (6 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen) en overeenkomstig stagevak (4 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen) moeten opnemen.

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit de verkorte educatieve master.

Je wil een extra vereiste bekwaamheid verwerven?   

Bekijk of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarde om een bijkomende vakdidactiek te volgen.

 • Je volgt de verkorte educatieve masteropleiding aansluitend bij jouw vooropleiding.
 • Je neemt volgende opleidingsonderdelen op:
  • Gewenste vakdidactiek (6 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen)
  • Stage (4 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen) overeenkomstig met de opgenomen vakdidactiek(en)
  • Masterpraktijkproef (9 studiepunten)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit de verkorte educatieve master.

Educatieve bachelor secundair onderwijs én masterdiploma

Masterdiploma behaald uiterlijk in 2022-2023

Je beschikt over een educatieve bachelor secundair onderwijs én je behaalde jouw masterdiploma uiterlijk in academiejaar 2022-2023?

Je beschikt reeds over vereiste bekwaamheid in de 3de graad SO voor vakken gekoppeld aan jouw masterdiploma. Een educatieve master is niet meer nodig.

Wens je jouw vakdidactische kennis bij te schaven om les te geven in de 3de graad? Opteer er dan alsnog voor een verkorte educatieve masteropleiding te volgen. Je neemt nog volgende opleidingsonderdelen op:

 • Programmalijn vakdidactiek (12 studiepunten)
 • 1 stagevak (4 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen) per vakdidactiek die leidt tot vereiste bekwaamheid
 • Masterpraktijkproef (9 studiepunten)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit de verkorte educatieve master.

Masterdiploma behaald vanaf 2023-2024

Je beschikt over een educatieve bachelor secundair onderwijs én je behaalt jouw masterdiploma in academiejaar 2023-2024 of later?

Je beschikt over voldoende geachte bekwaamheid in de 3de graad SO. Een educatieve master is nodig om over vereiste bekwaamheid te beschikken.

  • Programmalijn vakdidactiek (12 studiepunten)
  • 1 stagevak (4 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen) per vakdidactiek die leidt tot vereiste bekwaamheid
  • Masterpraktijkproef (9 studiepunten)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit de verkorte educatieve master.

Professionele bachelor secundair onderwijs én masterdiploma

Je beschikt over een professionele bachelor secundair onderwijs én een masterdiploma?

Je beschikt reeds over vereiste bekwaamheid in de 3de graad SO voor vakken gekoppeld aan jouw masterdiploma. Een educatieve master is niet meer nodig.

Wens je jouw vakdidactische kennis bij te schaven om les te geven in de 3de graad? Opteer er dan alsnog voor een verkorte educatieve masteropleiding te volgen. Je neemt nog volgende opleidingsonderdelen op:

 • Programmalijn vakdidactiek (12 studiepunten)
 • 1 stagevak (4 studiepunten of 2 x 3 studiepunten voor talen) per vakdidactiek die leidt tot vereiste bekwaamheid
 • Masterpraktijkproef (9 studiepunten)

Dien een vrijstellingsaanvraag in voor de overige opleidingsonderdelen uit de verkorte educatieve master.

Educatieve of professionele bachelor lager of kleuteronderwijs én masterdiploma

Je beschikt over een educatieve of professionele bachelor lager of kleuteronderwijs én een masterdiploma?

Je beschikt over voldoende geachte bekwaamheid in de 3de graad SO. Een educatieve master is nodig om over vereiste bekwaamheid te beschikken.

  • Oriëntatiestage (3 studiepunten)
  • De leraar binnen school en maatschappij (4 studiepunten)
  • Keuzeruimte (6 studiepunten)

AILO of GPB

Je beschikt reeds over een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma en je behaalde in het verleden de Academische Initiële Lerarenopleiding (AILO) of het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB). Je wenst een educatieve master te volgen? Contacteer educatievemaster@ugent.be en voeg een kopie van jouw behaalde diploma's en puntenlijsten toe.  

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook