Aanbod voor scholen vanuit de opleiding

De educatieve masteropleiding betrekt graag scholen en leerkrachten bij de uitrol van haar programma. Via deze pagina houden we je op de hoogte van de invulling en de organisatie van het studieprogramma.

Opbouw educatieve master

Studenten kunnen via twee hoofdtrajecten instromen in de educatieve masteropleiding.

  • Educatieve master na bachelor (90 of 120 studiepunten). Studenten volgen na hun academische bachelor de educatieve master. Zij verdiepen zowel hun domeinkennis via een component domein als hun didactische kennis via een component leraar. Zij worden zowel vakexpert als leerkracht. 
  • Verkorte educatieve master (60 studiepunten). Studenten volgen na hun domeinmaster de educatieve master. Zij verdiepen enkel nog hun didactische kennis via de component leraar.

Beide trajecten bieden dus de noodzakelijke pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden aan via de component leraar. Het belangrijkste opleidingsonderdeel in dit opzicht is de stage.

 

De component leraar bestaat uit vijf programmalijnen.

  • In de programmalijn theoretische vorming verwerven studenten inzicht in de algemene referentiekaders van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
  • De programmalijn vakdidactiek diept het didactisch handelen uit binnen een specifiek vak en binnen het bredere vakgebied. De lessen vakdidactiek hebben als doel studenten heel concreet voor te bereiden op de stage en het latere werkveld.
  • Na de voorbereiding tijdens vakdidactiek zijn studenten klaar om stage te lopen. Er is een geleidelijke opbouw van observeren en participeren tijdens een oriëntatiestage naar het zelfstandig realiseren en begeleiden van onderwijsleeractiviteiten tijdens een actieve lesstage.
  • De programmalijn masterproef scherpt de onderwijskundige onderzoeksvaardigheden van studenten aan. Studenten maken de relatie tussen vakinhoud en leraarschap expliciet vanuit een onderzoekende basishouding, gefundeerd in onderwijskundige literatuur. In de verkorte educatieve master dienen studenten een masterpraktijkproef in. Hierbij focussen ze voornamelijk op een onderwijskundige invulling van hun onderzoek.
  • De keuzeruimte biedt studenten de kans om 6 studiepunten naar eigen interesse in te vullen. Studenten kunnen een onderwijsgerelateerd keuzevak, een bijkomende vakdidactiek in een ander vakgebied of een extra stageperiode opnemen.

Word mentor

De educatieve masteropleiding levert gepassioneerde en kwaliteitsvolle leerkrachten af, mede dankzij de inzet van scholen en mentoren die hen mee doorheen de stages loodsen en hen voorbereiden op het beroep. Zonder deze bijdrage zouden we de passie voor het vak niet kunnen overdragen.

Draag je ook graag jouw steentje bij om de leerkrachten van de toekomst op te leiden? Ontvang je met plezier stagiairs? Dan kan je dit kenbaar maken via dit online formulier. We brengen jou dan verder in contact met het vakdidactisch team.

Dien een projectvoorstel in

Via de masterpraktijkproef verwerven studenten in de verkorte educatieve master onderzoeksvaardigheden binnen een educatieve context. Studenten maken de relatie tussen vakinhoud en leraarschap expliciet vanuit een onderzoekende basishouding, gefundeerd in onderwijskundige literatuur.

Dit biedt kansen voor jouw school om relevante thema's onderzoekend te benaderen. Heb je ideeën of voorstellen voor onderzoek binnen de verkorte educatieve master, dan horen we graag van jou! Dien jouw onderwerp in via dit online formulier.

Enkele mogelijke invullingen zijn:

  • Ontwerponderzoek gericht op het creëren van lesmethoden, interventiestudies, ...
  • Praktijkonderzoek gericht op het capteren, analyseren en verbeteren van les- of schoolpraktijken,
  • Literatuuronderzoek naar evidence based schoolbeleid, methodes, ...

Profiteer van het onderwijsaanbod aan de UGent

De UGent biedt heel wat boeiende workshops, educatieve pakketten en nascholingen aan voor scholen en leerkrachten. Neem zeker een kijkje naar het onderwijsaanbod.