Kwaliteitszorgkader levenslang leren

Gedeelde principes

Het aanbod levenslang leren binnen Nova Academy is kwalitatief hoogstaand waarbij de kwaliteit permanent geborgd is.

De kwaliteit wordt geborgd op niveau van de instelling met volgende gedeelde principes

 • De kwaliteitszorg van het aanbod levenslang leren maakt deel uit van het onderwijskwaliteitszorgbeleid van de instelling.
 • De kwaliteitszorg van het aanbod levenslang leren is afgestemd op de standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg in de Europese Hogeronderwijsruimte
 • De kwaliteitszorg van het aanbod levenslang leren wordt georganiseerd met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende categorieën in het aanbod levenslang leren en waarbij bevoegdheden toegekend worden op het meest geschikte niveau
 • De kwaliteitszorg is fit for purpose: relevant, effectief en met zo weinig mogelijk planlast en administratie.

Kwaliteitszorg voor levenslang leren binnen Nova Academy

De kwaliteit van het volledige aanbod levenslang leren binnen Nova Academy wordt opgevolgd aan de hand van volgende zaken:

 • Uitgewerkte procedures op niveau van de instellingen voor het inrichten van nieuw aanbod
 • Monitoring en evaluatie aan de hand van bevragingen en kwantitatieve indicatoren.
 • Opvolging en verbeterbeleid die zich afhankelijk van het soort aanbod situeren op het niveau van de instelling of het niveau van de faculteit/academie . Hierbij wordt ook de externe blik vanuit het werkveld betrokken.
 • Publieke informatie: Elke instelling zorgt voor communicatie over het eigen kwaliteitszorgsysteem in het algemeen en de kwaliteit van het aanbod levenslang leren.

Aanbod levenslang leren

Het aanbod levenslang leren wordt onderverdeeld in vier categorieën:

 1. Postgraduaten
 2. Micro-credentials
 3. Andere kort- en langlopende opleidingen
 4. Lezingen en studiedagen.

Meer weten over levenslang leren?

Ontdek Nova Academy

Academies voor levenslang leren aan de UGent

Meer weten over het levenslang leren-beleid aan de UGent?