Taaltoelatingsvoorwaarden masteropleiding

Geldigheid attesten

Alle hieronder vermelde attesten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving:

 • De vermelde geldigheidsdatum van het attest mag niet worden overschreden;
 • Taalbewijzen zonder geldigheidsdatum mogen niet ouder zijn dan 4 academiejaren (te rekenen vanaf het academiejaar na het verwerven van het taalbewijs).

Master in het Nederlands

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Nederlands B2:

 • Certificaat ITNA B2 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KULeuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo-­VUB)
 • Certificaat B2 van een universitair talencentrum
 • Attest STRT Educatief Startbekwaam (vroeger: PTHO Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de 'Taalunie'
 • Succesvol toelatingsexamen (tand)arts
 • Succesvol Staatsexamen NT2 Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen en Examens in Nederland)

Voor schakel- en voorbereidingsprogramma's tot masteropleidingen behorend tot het studiegebied Toegepaste Taalkunde moet je taalniveau C1 voor Nederlands bewijzen d.m.v. attest/certificaat.:

 • Educatief Professioneel (vroeger: PAT Profiel Academische Taalvaardigheid) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de ‘Taalunie’
 • ITNA C1 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo -VUB)
 • C1 van een universitair talencentrum

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige opleiding uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Bewijs dat je geslaagd bent voor één studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs
 • Bewijs dat je 60 credits hebt behaald voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen aan een instelling voor hoger onderwijs
 • Diploma European Baccalaureate Certificate (met Nederlands L1 of L2)

Of indien je toegelaten wordt tot een opleiding op basis van een selectieprocedure in het kader van Erasmus Mundus Actie 1 of Actie 2, ICP-­‐opleidingen, EU-­‐US Atlantis, EU-­‐Canada, waarbij de taalkennis als één van de selectiecriteria geldt.

Master in het Engels

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Engels B2:

 • TOEFL-TEST, met een score van minimum 510 tot en met 559 (paper-based), of van minimum 72 tot en met 94 (internet-based) of hoger. Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld
 • Originele ‘academic test report form’ (TRF) van IELTS met een score vanaf 6.0
 • Certificaat van de ITACE for students met ERK score B2, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
 • Certificaat B2 van een universitair talencentrum
 • Certificaat eindtest Practical English 5 of English for Written Academic Purposes van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • Certificaat B2 First
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) met een score van 59 tot en met 75.

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Je hebt reeds één jaar van een Engelstalige opleiding met succes gevolgd, hetzij in het secundair onderwijs, hetzij aan een binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs (d.i. 60 credits behaald, al dan niet behaald in meerdere academiejaren)
 • Getuigschrift van de predoctorale opleiding aan de UGent, op voorwaarde dat deze grotendeels bestond uit Engelstalige opleidingsonderdelen

Of indien je toegelaten wordt tot een opleiding op basis van een selectieprocedure in het kader van Erasmus Mundus Actie 1 of Actie 2, ICP-­‐opleidingen, EU-­‐US Atlantis, EU-­‐Canada, waarbij de taalkennis als één van de selectiecriteria geldt.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Gerelateerde inhoud