Directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB)

De directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) verzorgt infrastructuur en facilitaire dienstverlening voor de universiteit.

Waarnemend Directeur: Ellen Lauwereys

Contactgegevens

Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
dgfb@ugent.be
tel. 09 264 31 70

Afdelingen

Administratief Bureau

Afdelingshoofd: Luc Willems

Contactgegevens afdeling

Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
dgfb@ugent.be
tel. 09 264 31 70

Taken

 • secretariaat
 • boekhouding
 • administratieve afhandeling en begeleiding van (aanbestedings)procedures, vergunningsaanvragen en juridische ondersteuning
 • vastgoed

Facilitair Bureau

Afdelingshoofd: Els Welvaert

Contactgegevens afdeling

Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
dgfb@ugent.be
tel. 09 264 31 70

Taken

 • schoonmaak
 • groenvoorzieningen
 • transport en verhuisactiviteiten
 • uitleendienst materiaal evenementen
 • post en binnenpost

(aanvragen over bovenstaande items kunnen via UServe worden ingediend)

Projectbureau

Afdelingshoofd: Ann Hendricx

Contactgegevens afdeling

Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
dgfb@ugent.be
tel. 09 264 31 70

Taken

 • planning, coördinatie en uitvoering van bouwprojecten (nieuwbouw, verbouwing, renovatie)
 • studies en masterplannen in het kader van het onroerend investeringsplan
 • advies rond bouwtechniek, architectuur en stedenbouw
 • beheer databank terreinen en gebouwen (fysische inventaris: zie Space Explorer op UServe)

Technisch Bureau

 • Waarnemend Afdelingshoofd: Christophe Tuypens
 • Sectiehoofd Elektriciteit: Nico Van Nevel
 • Sectiehoofd HVAC: Michaël Seeuws
 • Sectiehoofd Bouw: Peter Willaert
 • Sectiehoofd Sanitair en Gassen: Tom Ceriez

Contactgegevens afdeling en secties

Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
dgfb@ugent.be
tel. 09 264 31 70

Taken

 • planning, coördinatie, opvolging/uitvoering van studies en werken op vlak van elektrische installaties (hoog- en laagspanning), liften, HVAC-installaties (heating, ventilation, airconditioning and cooling) incl. de regeltechnieken, sanitaire installaties en rioleringen, herinrichtingswerken, signalisatie en mechanica
 • onderhoud en keuringen van de installaties
 • aanvragen van herstellingen (defecten) (via UServe)
 • aanvragen van (bouw)werken (via UServe)