Directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB)

De directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) verzorgt infrastructuur en facilitaire dienstverlening voor de universiteit.

Directeur: Els Van Damme

Banner UServe

 Administratief bureau

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, dgfb@UGent.be - tel. 09 264 31 70

Afdelingshoofd: Luc Willems

 • secretariaat
 • boekhouding
 • administratieve afhandeling en begeleiding van (aanbestedings)procedures, vergunningsaanvragen en juridische ondersteuning

Facilitair Bureau

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, dgfb@UGent.be - tel. 09 264 31 70

Afdelingshoofd: Els Welvaert

             * (bijkomende aanvragen over bovenstaande items kunnen via UServe worden ingediend)

Projectbureau

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, dgfb@UGent.be - tel. 09 264 31 70

Afdelingshoofd: Ann Hendricx

 • planning, coördinatie en uitvoering van bouwprojecten (nieuwbouw, verbouwing, renovatie)
 • studies en masterplannen in het kader van het onroerend investeringsplan
 • advies rond bouwtechniek, architectuur en stedenbouw
 • beheer databank terreinen en gebouwen (fysische inventaris: zie Space Explorer op userve.ugent.be)

Technisch bureau

Contact: Campus Ufo, Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25, dgfb@UGent.be - tel. 09 264 31 70

Afdelingshoofd: Lina Avet

Sectiehoofd Elektriciteit: Nico Van Nevel

Sectiehoofd HVAC  - cv en klima: Michaël Seeuws

Sectiehoofd Bouw: Peter Willaert

Sectiehoofd Sanitair en Gassen: Tom Ceriez

 • planning, coördinatie, opvolging/uitvoering van studies en werken op vlak van elektrische installaties (hoog- en laagspanning), liften, HVAC-installaties (heating, ventilation, airconditioning and cooling) incl. de regeltechnieken, sanitaire-installaties en rioleringen, herinrichtingswerken, signalisatie en mechanica
 • onderhoud en keuringen van de installaties
 • aanvragen van herstellingen (defecten)
 • aanvragen van (bouw)werken