Directie Onderzoeksaangelegenheden (DOZA)

De directie Onderzoeksaangelegenheden (DOZA) is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het onderzoeksbeleid en -activiteiten aan de universiteit.

Directeur: prof. dr. Ignace Lemahieu

Afdeling Onderzoekscoördinatie

Afdelingshoofd: dr. Dirk De Craemer

Contactgegevens
Campus Campus Aula, Universiteitstraat 8, 9000 Gent
AOC@UGent.be - tel. 09 264 30 36

Afdeling Universiteitsbibliotheek

Afdelingshoofd: Dries Moreels

Contactgegevens
Campus Boekentoren, Rozier 9, 9000 Gent - libservice@UGent.be - tel. 09 264 38 51

UGent TechTransfer

General Manager: Kristof Beuren

Contactgegevens
Tech Lane Ghent Science Park - Campus Ardoyen, iGent gebouw, 9052 Gent-Zwijnaarde - techtransfer@UGent.be - tel. 09 264 99 97

  • Onderzoeksgerelateerde contracten
  • Uitvindingen en octrooien
  • Licentieverstrekking
  • Ondernemerschap
  • Financiering van onderzoek met economische finaliteit