Interne Audit

De Interne Audit is een objectieve, onafhankelijke en zekerheidsverstrekkende evaluatiefunctie die een toegevoegde waarde beoogt te creëren bij het verbeteren van de organisatievoering en –beheersing.

De Interne Audit is een staffunctie van de Raad van Bestuur: de Interne Audit stelt vast en formuleert aanbevelingen naar de Raad van Bestuur.

Contact

Interne Audit
Rectoraat 1
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
tel. 09 264 83 33
interneaudit@UGent.be