Samenstelling auditcomité

Mario Coppens

Voorzitter Liberale Vakbond
Lid van de Raad van Bestuur Universiteit Gent
Lid van het Auditcomité sinds 1 oktober 2018

Stefaan D’haeze

Rechter in ondernemingszaken bij de Ondernemingsrechtbank te Gent
Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur UGent
Lid van het Auditcomité sinds 1 oktober 2022.

Isabelle De Clercq

Advocaat bij de balie te Gent
Lid van de Raad van Bestuur UGent
Voorzitter van het Auditcomité sinds 1 oktober 2018
Isabelle.DeClercq@UGent.be

Jo De Loor

Diensthoofd dienst Interne Audit UGent
Secretaris van het Auditcomité
Jo.DeLoor@UGent.be

Chantal De Pauw

Onafhankelijk deskundige
Lid van het Auditcomité sinds 27 mei 2011
Chantal.Depauw@UGent.be

Jan Steverlynck

Bestuurder van vennootschappen en verenigingen
Onafhankelijk deskundige
Lid van auditcomité sinds 25 maart 2011
Jan.Steverlynck@UGent.be