Schenking aan de Universiteitsbibliotheek

Schenkingen vormen sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de collectievorming van de verschillende UGent Bibliotheken. Om de schenking in optimale omstandigheden te laten verlopen, is een uniforme en consequente behandeling van eventuele schenkingen belangrijk. Binnen de Universiteitsbibliotheek Gent, het Netwerk van UGent bibliotheken, werden daartoe afspraken gemaakt die u kan vinden in de nota schenkingsbeleid.

Voorts vindt u hier ook een aantal concrete documenten:

Voor meer informatie kan u terecht bij  Hendrik Defoort, Collectiebeheerder Boekentoren (Hendrik.Defoort@UGent.be ; 09/2643877)