Beheerders

Identificatie

1. Entiteit: Bestuursorgaan

2. Geautoriseerde namen: academisch beheerder / logistiek beheerder

3. Voorganger: administrateur

4. Identificatiecode: 3H

Historiek

1. Bestaansperiode: 1991-

2. Institutionele geschiedenis:
Art. 31 van het bijzonder decreet van 26  juni 1991 bepaalde dat in de personeelsformatie van de universiteit twee beheerders werden ingeschreven. De rechten en plichten van de beheerders zouden vastgelegd worden in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met de raad van bestuur en voor medeondertekening voorgelegd worden aan de Vlaamse Executieve.
Zoals art. 38 van het decreet voorschreef bepaalde de raad van bestuur op 20 september 1991 de bevoegdheden. Eén beheerder zou onder de leiding van de rector en de vicerector belast worden met het dagelijks beheer van de rectoraatsdiensten inzake het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening met inbegrip van de aangelegenheden inzake personeel, begroting en financiën die daarop betrekking hebben. De tweede beheerder werd onder de leiding van de rector en vicerector belast met het dagelijks beheer van de logistieke rectorale diensten, het personeel, de begroting en de financiën die erop betrekking hebben. Hij werd verder  belast met de voorstellen tot reorganisatie en coördinatie van betreffende diensten. De beheerders wonen de vergaderingen van de raad van bestuur en het bestuurscollege met raadgevende stem bij. Sedert 1992 onderscheidt men  binnen de universitaire administratie de academische beheerder en de logistiek beheerder.

Bij de Sterhervorming  in  2002 werden de bevoegdheden strakker  afgelijnd: de academisch beheerder werd verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de  directies Onderwijsaangelegenheden, Onderzoeksaangelegenheden,  Bestuurszaken,  en Personeel en Organisatie; de logistiek beheerder  werd belast met de aansturing van de directies Financiën,  Informatie- en Communicatietechnologie, Gebouwen en Facilitair Beheer, Studentenvoorzieningen.

 

Beheerders

 

1991-2004 Robert Hoogewijs academisch beheerder
1991-2012 Diederik (Dirk) Mangeleer logistiek beheerder
2004-2017 Koen Goethals academisch beheerder
2012-heden Jeroen Vanden Berghe logistiek beheerder
2018-heden Mike Nachtegael academisch beheerder

 

Bronnen

ARUG, 3E1_1:  Notulen raad van bestuur, 20 september 1991, pp. 8.
Bijzonder decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, 26 juni 1991. In: Belgisch Staatsblad, 29 juni 1991, pp.14655-14659

DE WINTER, S. Het archief uit de centrale administratie van de Universiteit Gent en de overdracht ervan naar de archiefdienst. Onuitgegeven licentieverhandeling VUB, 1996, pp. 18.

 

Inventaris

Beste bezoeker,

De inventarissen worden momenteel bewerkt om opgenomen te worden in een archiefbeheersysteem. Indien u stukken wil raadplegen, gelieve ons te contacteren: archief@ugent.be

We begeleiden  graag uw zoektocht. Dank voor uw begrip.